Dar na provoz webu můžete poslat na účet 2000606220 / 2010.

Letka 50

14.11.2019

1.9.1937 se Letka 34 v Hradci Králové přeznačila na Letku 50, K, modré zabarvení vrtulového kužele. Podléhala Druhé peruti leteckého pluku 4 .


13.1.1938 přesun do Kbel.

5.5.1938 nehoda Avie B 534.175 .

5.8.1938 se zabil por. Václav Pohanka na letounu B.534.5 při vojenském cvičení srážka se strojem B.534.333 četaře Josefa Šaška (ten vyskočil padákem, lehce zraněn). Pomník v dnešní Rooseveltově ulici. Letecká badatelna.


Od 14.9.1938 polní letiště Cvrčovice (okres Praha-východ). Velitel škpt. let. Jaroslav Polma.

24.9.1938 se Letka 50 začlenila do sestavy Mobilisačního tělesa 604 jako součást mobilizovaného útvaru 604-A-10. Krycí jméno Demokrat. Vznikla Letka 50. Velitel škpt. let. Jaroslav Polma. Podléhala II. peruti leteckého pluku 4, velitelství.

Od 27.9.1938 podléhala veliteli Velitelství letectva I. armády.

Velitelství I. armády podléhaly i jednotky letectva, v jejichž čele stál brigádní generál Karel Janoušek.

Jednotky přidělené pozemním formacím
 
Skupina bojového letectva I. armády
Obvod teritoriální obrany proti letadlům "A" (formace podřízená letectvu I. armády, ale s hlavním určením k protiletecké obraně Prahy).

 

V Sihoti u Trenčína byl v pohotovosti jeden roj. Kdy? 

Nehoda Avie B.534 "K6". Kdy a kde?

, .

---------- 30.9.1938 prezident Beneš zlomil národu páteř ----------


5.10.1938 se přesunula do Kbel.


28.10.1938 se přesunula do Nitry. Střežila hranici v prostoru východně Váhu až po silnici Pliešovce - Senohrad - Litava - Čebovce a k soutoku Ipoĺy s Krtíšem.


9.11.1938 se přesunula do Kbel.

10.11.1938 byla Letka 50 demobilizována.