Dar na provoz webu můžete poslat na účet 2000606220 / 2010.

AL - MA opravna létadel (jak se firma oficiálně jmenovala?)

AL - MA České závody na létadla, spol. s r. o.

11.07.2020

od listopadu 1916

Od léta 1918 začala fungovat AL - MA opravna létadel (Albatros - Marcius) v Bubenči patřící třem společníkům - Ing. Michael Gabriel, JUDr. Adolf Bergler a Dr. Ulrich Marcius z Prahy. Byl to pobočný závod vídeňské firmy Phönix Flugzeugwerke.

od července 1918

6.7.1918 se na Invalidovně uskutečnil první zkušební let.

7.7.1918 se nad Prahou uskutečnili dva propagační lety, při kterých letci rozhazovali letáky, které vybízely obyvatelstvo, aby se upsalo k osmé válečné půjčce. Letoun poskytla AL - MA.

K záletům opravených letadel používali plochu u Proseka (u Vysočan ?). Komplikovaná doprava letounů z Holešovic do Proseka.

Později tam postavili dřevěný hangár. Kde byl umístěn?

od 1.11.1918 do 27.11.1918.

Klement Adamec nastoupil službu 1.11.1918 a stal se velitelem Oddělení pro přejímání a stavbu letadel, které podléhalo Technické správě. Dvě letadla se podařilo získat v holešovické AL-MA opravně létadel. Ležely tam poskládané různé typy letadel, které si zde c. a k. letectvo nechávalo opravovat - Brandenburgy, Bergy, Lohnery, Knollery a další.  

8.11.1918 zálet letounu Hansa-Brandenburg C.I (Ph) 26.10.

21.11.1918 zálet letounu Aviatik Berg D.I 138.14, jehož opravy objednalo ještě Rakousko a zaplatila již nově vzniklá RČs. První stíhačka republiky.

Vojáci zabrali hangár firmy AL - MA?

od 27.11.1918 do 1919.


od 1919 do 27.12.1921.

AL - MA České závody na létadla, spol. s r. o.

K založení firmy Aero, továrna na létadla, společnost s ručením omezeným, došlo 11.1.1919. V čele firmy stáli Karel Merta, dr.Vladimír Kabeš a Kouřil. V pronajatých dílnách továrny Röhrs v Bubenči pracovali zpočátku na opravách strojů Leteckého sboru pouze dva dělníci. Kromě opravy letadel, hlavně těmi, které byly tehdy předány našemu státu Francií, (typy SPAD, Salmson, Voisin), začínal i projekt vlastní výroby letadel. Jako prvý bylo zkonstruováno inž. Vlasákem školní letadlo Ae 10, později Ae 01, později A 1 s motorem Mercedes o výkonu 74 kW, který vycházel z typu Brandenburg B.I série 76. MNO objednalo 35 kusů. Tato zakázka postavila firmu po válce na nohy, ale zároveň vznikl problém s prostory. Aktuální provozovna v Bubenči nestačila a proto nezbylo nic jiného, než aby se vedení firmy poohlédlo po lepších prostorách. V Holešovicích u pivovaru pak narazili na dřevěnou provozovnu společnosti AL-MA. Po vzniku republiky její majitel Němec dr. Ulrich Marcius neměl moc příležitostí nějak dále firmu rozvíjet a v ryze českém prostředí to bylo pro něj dvojnásob těžké. Proto byl rád, když mu dr. Kabeš nabídl nájem všech prostorů firmy AL-MA a později je od něj i odkoupil. Osmdesát dělníků, většinou demobilizovaných vojáků z leteckých útvarů bývalého Rakousko-Uherska, v prosinci roku 1919 zahajovalo sériovou stavbu 35 strojů A.1. Křídla se stavěla v Bubenči a montáž v Holešovicích.