Valtice Feldsberg

Genža, dnes Boří Dvůr

Reintal v Rakousku Райнталь

MAPA.

18.03.2023

29.8.1944 v 10.45 hod. se pro technickou závadu zřítil Bf 109 G-14/AS WNr. 165691 "žlutá 9" od 3./JG 3. Pilot Uffz. Alfred Bilek bez zranění. Podrobnosti.


helo8701.jpg (372544 bytes)

21.4.1945 Sověti obsadili Valtice.

Po Rudé armádě, která Genžou ve spěchu jen prolétla, zda se tam neukrývá zbytek německých vojáků. Za několik hodin přišla na Genžu rumunská vojenská jednotka. Starší pamětníci ji odhadli na sílu asi svou rot. Utábořila se mimo statek na pozemku, který sousedil s naším bytem. Řadoví vojáci se ubytovali ve stanech, kdežto třem důstojníkům se zalíbila naše ložnice, aniž by uvažovali o tom, kde složí hlavu naše pětičlenná rodina. Jedna bytová jednotka na Genži se skládala z kuchyně, komory a ložnice, takže matka s dětmi se uložila v kuchyni a jelikož v té době bylo celkem již teplo, tak otec musel spávat v šopě na dvorku. Ještě dnes nechápu, jak jsme to všechno mohli zvládnout, ale dobře vím, že Rumuni byli horší než Sověti, o kterých se pak ještě zmíním. Rumunské vojsko na Genži bylo pro obyvatele velkým překvapením už proto, že se předpokládalo, že válka musí skončit snad každým dnem a najednou přijdou noví vojáci. Nikdo si tuto skutečnost neuměl vysvětlit. K večeru byl na Genžu přivezen buldozer (Stalinec), ovšem se sovětskou obsluhou. To pro nás již bylo příliš. Buldozerista bez okolků prozradil velké vojenské „tajemství“ – přijel, aby připravil startovací dráhu pro sovětské stíhací letectvo. Velmi rychle byla srovnána a zpevněna polní cesta mezi dvěma největšími pozemky směrem na Reinthal. Rumunští vojáci vykonávali potřebné manuální práce: teď nám už bylo všechno jasné a nebylo se třeba ničeho obávat. Než se tato skutečnost vysvětlila, objevily se dokonce takové zaručené zprávy, že Němci tlačí Sověty z jejich již dobytých pozic. Práce na přípravě startovací plochy byly velmi rychlé. Podle pilotů byla startovací dráha pro polní letiště téměř ideální (nesmělo však pršet), byla rovná a dostatečně dlouhá. U lesa v krytu stromoví byly postaveny dva mohutné stany – jeden zřejmě na munici a druhý na pohonné hmoty. Tyto dva stany byly taky nejvíce střeženy.

----------

----------

----------

----------

Sověti u nás.

25.4.1945 se z obce Jablonové (okres Malacky) přesunul štáb 13 гиад, 3 гиак, 5 ВА. Přehled bojové činnosti stíhacího korpusu.

25.4.1945 se z polního letiště Rohožník (Rarbok) (okres Malacky) přesunul 149 гиап, 13 гиад, 3 гиак, 5 ВА s Jaky. Přehled bojové činnosti stíhacího korpusu.

25.4.1945 se z polního letiště Pernek (okres Malacky) přesunul 150 гиап, 13 гиад, 3 гиак, 5 ВА s Jaky. Přehled bojové činnosti stíhacího korpusu.

Začaly přistávat stíhačky ve směru od Reintalu a řadily se vedle cesty, která směřovala z hlavní cesty od Valtic na Genžu. Tato cesta byla v provozu i době trvání polního letiště. Kromě 20ti stíhaček sloužilo toto letiště i pro 2 bombardéry. Každý stroj měl jednoho pilota a jednoho mechanika, dohromady téměř tolik lidí, co měla Genža vlastních obyvatel. Důstojníci byli ubytováni ve správcovské vilce, v bytě po Drabkovi a Kalmmandrovi, zbytek bohužel po rodinách. Z kaple, kde byl zajatecký tábor, se stala jídelna. Kuchařky byly ty stejné, co vařily zajatcům, tedy moje matka a paní Grbavčicová, matka paní Olgy Michálkové. S nastupujícími sovětskými letci, rumunské jednotky byly postupně odveleny. Rumuni bydleli v naší ložnici až do doby, než odešel poslední Rumun, a tím zůstala naše ložnice pro nás. Ještě dnes si vzpomínám, jak otec prohlásil, že se konečně vyspí, že v šopce to bylo horší než v bunkru. Na letišti byl provoz celých 24 hodin – letadla odlétala nám neznámo kam a po delší době se opět vracela. Pro nás děti to bylo prostě něco nevídaného a vydržely jsme se dívat celý den. Až hlad, a to pořádný, nás večer konečně dostal domů. Po jedné stránce to byla pro rodiče výhoda, že se o nás nemuseli starat, když byli v práci. Ale velmi rychle jsme si odvykli plnit naše domácí povinnosti a pomáhat s některými pracemi. Doba existence polního letiště na Genži byla snad ta nejhezčí doba mého dětství. Piloti, ale zejména jejich mechanici se stávali nám přístupnější a některé věci, které bychom neměli znát, nám řekli – že létají na výpomoc na frontu tam, či onam a že někteří se z těchto letů ani nevrátili. Když se některé letadlo z boje nevrátilo, tak bylo nahrazeno jiným letadlem a lidem, kde nešťastní piloti bydleli, se řeklo, že byli vyměněni. Start letadla směrem na Reintal a zase klesání z téhož směru jsem mohl pozorovat celý den. Duben se přehoupl na květen a začali jsme pozorovat, že těch stíhaček nějak ubývá. Sověti nás pouštěli i do jejich jídelny a kuchařky měly v tomto směru volnou ruku, takže na oběd se nešlo domů, ale do ruské vývařovny. Večer nám pouštěli filmy, jako plátno posloužila bílá stěna kravína. Skutečně nastaly mezi vojáky a obyvateli Genže dobré vztahy. Žádná znásilňování a rabování. Alkohol byl jen na příděl. Měl jsem dobře známého mechanika, který mě někdy (nebyl-li na blízku žádný velitel) pustil si sednout do stíhačky, ale pod podmínkou, že nesmím na nic sahat. Jestliže se někdy mluví o sedmém nebi, tak toto bylo pro mě to osmé. Od tohoto mechanika jsem se rovněž dozvěděl, že Rudá armáda bojuje již v Berlíně a konec války je otázkou několika hodin. A skutečně 8.5.1945 ráno bylo celé letiště na nohou a připravovali je k likvidaci. Stíhačky postupně odlétaly nám neznámo kam. Ten „můj“ však nad Genží udělal jednu otočku, aby se s námi rozloučil. Mnoho let jsem si vyčítal, že jsem si od něj nevzal jeho adresu domů. Podrobnosti.

----------

----------

----------

----------

----------

----------

1.5.1945

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

------ 8.5.1945 v 23.01 hod SEČ (u nás 9.5.1945 v 0.01 hod. SELČ) bezpodmínečná kapitulace Německa -----

----------

----------

K 10.5.1945 rozmístění útvarů 5 ВА.

Štáb 13 гиад, 3 гиак, 5 ВА Валтице Valtice. MAPA. MAPA

Velitel 13 гв.иад кд ГСС гв.п Тараненко Иван Андреевич a náčelník štábu нш гв.пп Щукин Иван Степанович

 

149 гиап, 13 гиад, 3 гиак, 5 ВА. Рейнталь Reintal

Velitel 149 гв.иап Як-3, Як-9 кп ГСС гв.пп Зотов Матвей Иванович  a náčelník štábu нш гв.м Семенов Андрей Андреевич

 

150 гиап, 13 гиад, 3 гиак, 5 ВА. Рейнталь Reintal Zdroj.

Velitel 150 гв.иап Як-3 кп ГСС гв.пп Якименко Антон Дмитриевич a náčelník štábu нш гв.пп Коротков Михаил Алексеевич

 

Kdy a kde? , . Zdroj.

Kdy a kde? Летчики-асы группы «Меч» из состава 13-й ИАД . helo9879.jpg (38542 bytes). Zdroj.

Kamandnyj punkt asi v Genže .

9.7.1945 se 13 гиад, 3 гиак, 5 ВА přesunula na letiště u města Ямбол v Bulharsku. MAPA.

 

 

V lese jižně statku Boří Dvůr zbytky sovětského letounu Po-2. Letecká badatelna.

 

Ortofotomapa z roku 1952 a 2009.