Tompa

Od roku 1948 Tupá-Chorvatice

MAPA.

26.02.2023

od 1919 do 27.12.1921.

od 27.12.1921 do prosince 1926.

23.8.1923 na ploše Tompa dnes Tupá-Chorvatice ( okrese Levice) nehoda letounu Salmson Sal 2 A.2 N°.4406 od Letecké roty 5 během přistání pro nárazový vítr. Rtm. Ludvík Ondráček a kpt. Vladimír Lánský zraněni. helo8240.jpg (98331 bytes), helo8241.jpg (96306 bytes), helo8243.jpg (64597 bytes).

, , od prosince 1926 do 1939.


---------- Prezident Beneš kapituloval před nacisty 30.9.1938 ----------

Po tzv. viedenskej arbitráži v novembri 1938 sa Tompa stala súčasťou Maďarska.

aa.png (466402 bytes)


.


.


.


do 1942.

od 1942.


.


helo5990.png (609862 bytes)

23.12.1944 Staffelführer 8./SG 10, Oblt. Manfred Goetze dosiahol nad Slovenskom dva z troch víťazstiev, ktoré nárokoval toho dňa. O 12.30 hod. nárokoval zostrel Il-2 južne od obce Dolné Sedmerovce a o tri minúty neskôr zostrelil Il-2 východne od obce Tupá. Mohlo sa jednať o Il-2 od 91 гшап. Zdroj.


helo8701.jpg (372544 bytes)

----------

----------

Sověti u nás.

Južne od Tupej, na ľavom brehu riečky Štiavnička, si Sověti zriadili poľné letisko. Podrobnosti.

Po 26.3.1945 lietadla Po-2 od 930 нбап, 312 нбад, 5 BA preletela z polného letiska Érsekvadkert (slovensky Vadkert) na letisko Tompa. Let uskutočnený cez deň v celkovej dĺžke 20 minút. Zdroj.

----------

28.3.1945 poručík Devjatov Aľbert Nikolajevič, navigátor posádky Po-2 od 930 нбап, 312 нбад, 5 ВА bombardoval Nitru(?). Vykonal dva bojové lety za noc v celkovej dĺžke 3 hod. 15 minút. Obec Lehota byla dvakrát bombardována dvěma pumami v době 21.00-21.30 hod.

----------

29.3.1945 lietadla Po-2 od 992 нбап, 312 нбад, 5 BA preletela z polného letiska Érsekvadkert (slovensky Vadkert) na letisko Tompa. Zdroj.

Ilustrační foto vyzbrojeného letounu Po-2.

Mapa rozmiestnenia nepriateľských pozemných jednotiek pred vojskami 2.UF podľa sovietskej rozviedky ku dňu 29.3.1945. helo9822.jpg (244895 bytes)

----------

----------

----------

Od 1.4.1945 930 нбап, 312 нбад, 5 BA se přesunul na polní letiště Selice (okres Šala).

----------

----------

Od 3.4.1945 992 нбап, 312 нбад, 5 BA se přesunul na polní letiště G. Dv. Degeši (Rastislavice) (okres Nové Zámky).

 

 

Ortofotomapa z roku 1950.