Letiště Переворск Пшеворск Przeworsk-Chalupki

28.04.2024

Zde už od 24.10.1944 stálo 20 nových stíhaček La-5FN, formálně patřící 41 гиап (cesta pluku (Sendzišuv?, Paděv?, Iwonicz, označeno taky jako Pustyny, k 1.10.1944 Rzeszów-Jasionka, od 12.1.1945 Mielec, od 15.1.1945 Michaluv?, od 21.1.1945 Krakow, k 1.2.1945 Groß Stein Kamień Śląski, od 11.2.1945 Brieg Brzeg, od 15.4.1945 Hausdorf? - 27 km Z Breslau Wrocław, od 26.4.1945 Freiwaldau Gozdnica). Sověti u nás.

 

Shromáždění 1. čs. sslp na letišti Przeworsk-Chalupki. Zde se opět formoval 1. čs. sslp. MAPA.

Jako první 26.10.1944 přiletěl z letiště Stryj roj škpt. Fajtla. Ten o osudech ostatních pilotů neměl žádné zprávy. MAPA.

27.10.1944 se škpt. F. Fajtl dostavil na velitelské stanoviště 2 ВА. Generálplukovník Krasovskij ho ustanovil velitelem všech letců v Przemyślu, z nichž měl formovat dva pluky stíhací a jeden bitevní.

28.10.1944 dostal 1. čs. sslp čestný název Zvolenský.

Již 29.10.1944 došlo ke změně. Velitelem všech čs. letců v Przemyślu se stal pplk. let. Ludvík Budín, služebně nejstarší a hodností nejvyšší důstojník, který byl v dané oblasti k dispozici. Stalo se tak z rozkazu velitele 1. čs. armádního sboru v SSSR, brig. gen. Ludvíka Svobody. Škpt. Fajtl zuřil.

29.10.1944 v Przewórsku k 1. čs. sslp hlásil příchod šrtm. Alois Huňavý s první skupinou třinácti slovenských leteckých techniků a mechaniků.

K pluku se vraceli i původní sovětští příslušníci pozemního personálu od 436. bataljon aerodromnogo obsluživanija, kteří byli před pádem povstání letecky evakuováni do sovětského týlu. Velitel palkovnik Rubcov. Byli mezi nimi i inženýr pluku stáršij lejtěnant Sergej Trifonovič Vinogradov, vrchní zbrojíř lejtěnant Ivan Petrovič Kaplun, hlavní mechanik lejtěnant Boris Naumovič Babiněr, spojovací důstojník mládšij lejtěnant Šumilov, lékař pluku kapitan Karandajev a další.

Až 29.10.1944 Fajtl obdržel šifrovaný telegram, v němž mu bylo oznámeno přistání npor. Stehlíka, ppor. Štičky, Vendla, Valouška, Hlučky a rtm. Dobrovodského v rajónu Oradea Mare a ppor. Kocfeldy v rajónu Arad v Rumunsku. Z Oradea Mare měl následovat přesun pilotů do Przewórsku.

1.11.1944 dopoledne do Przewórsku k 1. čs. sslp přiletěla čtveřice ve složení npor. Stehlík, ppor. Štička, ppor. Vendl a ppor. Valoušek se svými nepoškozenými Lavočkiny "bílá 39", "bílá 12", "bílá 23*" a "bílá  69", pro ppor. Hlučku, ppor. Kocfeldu a rtm. Dobrovodského nastala složitější situace a počátek anabáze k jednotce po suchu. "Bílá 24" Stanislava Hlučky, poškozená při nouzovém přistání, byla sice převezena na zdejší letiště, ale nemohla zde být opravena. Proto ponechána v prostoru Oradea Mare a její pilot se s ní později již neshledal. Stejný osud měly i letouny "bílá  12" a "bílá 19" rtm. Dobrovodského a ppor. Kocfeldy. Původně se uvažovalo, že pro tyto tři piloty pošlou bývalý slovenský lehký transportní Junkers W 34hi, který se po přeletu ze Slovenska nacházel v Przemyślu. Tento záměr však nevyšel. Piloti hledali různé cesty a trvalo poměrně dlouho, než se jim podařilo zajistit přesun, ale piloti se nenudili. Ubytování bylo přepychové a měli plno příležitostí ke společenskému vyžití. O všechno se postarali sovětští letci. Nakonec byli z letiště Oradea Mare přepraveni na palubě rumunského Junkersu Ju 52/3m alespoň do Satu Mare, ale odtud už museli ke svému pluku putovat po zemi. Pokračovali povozem, na drezíně, pěšky či osobním autem. Ústup ze Slovenska pro ně definitivně skončil až 3.12.1944, kdy po řadě dobrodružství konečně dorazili do Przewórska.

1.11.1944 1. čs. sslp oficiálně převzal 20 stíhaček La-5FN od 41 гиап.

2.11.1944 1. čs. sslp oficiálně převzal dalších 11 stíhaček La-5FN od 41 гиап, celkem tak měl ve stavu 38 kusů La-5FN.

7.11.1944 letouny 1. čs. sslp na letišti Przeworsk. Zdroj.

"Ohlášeni čs. stíhací piloti vycvičeni ve ... Vjaznikách dorazili k 1. čs. sslp do Przeworska 1.12.1944: ppor. Ladislav Smejkal, rtm Josef Němeček, svob. Andrej Kostík, svob. Marcel Habaj, svob. Jozef Síč a voj. Vasilij Djačuk." Měli nalétáno mezi 96 až 100 hodinami.

"Bílá 24" Stanislava Hlučky, poškozená při nouzovém přistání, byla sice převezena na zdejší letiště, ale nemohla zde být opravena. Proto byla ponechána v prostoru Oradea a její pilot se s ní později již neshledal. Stejný osud měly i letouny "bílá 12*" a "bílá 19" rtm. Dobrovodského a ppor. Kocfeldy. Původně se uvažovalo, že pro tyto tři piloty pošlou lehký transportní Junkers W 34hi, který se po přeletu ze Slovenska nacházel v Przemyślu. Tento záměr však nevyšel. Piloti hledali různé cesty a trvalo poměrně dlouho, než se jim podařilo zajistit přesun, ale piloti se nenudili. Ubytování bylo přepychové a měli plno příležitostí ke společenskému vyžití. O všechno se postarali sovětští letci. Nakonec byli z letiště Oradea přepraveni na palubě rumunského Junkersu Ju 52/3m alespoň do Satu Mare, ale odtud už museli ke svému pluku putovat po zemi. Pokračovali povozem, na drezíně, pěšky či osobním autem. Ústup ze Slovenska pro ně definitivně skončil až 3.12.1944, kdy po řadě dobrodružství konečně dorazili do Przewórska k 1. čs. sslp.

6.12.1944 des. Jozef Síč zahynul v letounu La-5FN "bílá 39". Des. Jozef Síč pochádzal z Košíc, bojoval (nútene) v maďarskej armáde, v roku 1943 prebehol na sovietsku stranu s viacerými Slovákmi. Z Buzuluku ho poslali do pilotnej školy vo Vjaznikách. Odtiaľ ho medzi prvými absolventmi poslali na front a 1.12.1944 dorazil k 1. čs sslp. Lietadlo stratilo rýchlosť po vzletě v prvej zatáčke.

Po pár minutách svob. Vasil Djačuk tvrdě přistál s La-5FN "88", kterou tímto odepsal. Djačuk se později stal pilotem Po-2 u roje velitele pluku.

7.12.1944 přepodřízení 8 ВА její velitel, genpor. Vasilij Nikolajevič Ždanov, vydal 18.12.1944 rozkaz designovanému veliteli, pplk. Ludvíkovi Budínovi, aby k 25.1.1945 zformoval 1. československou smíšenou leteckou divizi. Měla být složena z velitelství, dvou stíhacích (1. a 2.) a jednoho bitevního leteckého pluku (3.), dále měla mít spojovací rotu, pojízdné letecké dílny a vojenskou polní poštu. Boj o velitelská místa.

V prosinci 1944 pro špatné počasí se u 1. čs. sslp létalo jen tři dny - pouhých 12 cvičných letů.


5. až 9.1.1945 se 1. čs. samostatný stíhací letecký pluk přesunul z Przewórska do Przemyślu.