Horní Měcholupy Ober-Mněcholup

05.03.2021

 

, , od 12.1926.

Polní letiště Horní Měcholupy. Ortofotomapa.

14.9.1938 z Kbel na polní letiště Horní Měcholupy se přesunulo velitelství První perutě leteckého pluku 4, Letka 40 a Letka 41. Měla bránit Prahu.

Kdy? Zdroj.

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

24.9.1938 bylo velitelství První perutě leteckého pluku 4 začleněno do sestavy Mobilisačního tělesa 604 jako mobilizovaný útvar 604-A-2. Vznikla I. peruť leteckého pluku 4, velitelství. Krycí název Kašpar. Velitel pplk. let. Josef Hamšík. Podléhalo veliteli Leteckého pluku 4, od 28.9.1938 veliteli Obvodu obrany proti letadlům "A" a od 11.10.1938 veliteli Velitelství letectva I. armády.

24.9.1938 byla Letka 40 začleněna do sestavy Mobilisačního tělesa 604 jako součást mobilizovaného útvaru 604-A-3. Vznikla Polní letka 40. Krycí název Dravec. Velitel kpt. let. František Korčák. Podřízen veliteli První polní peruti leteckého pluku 4.

24.9.1938 byla Letka 41 začleněna do sestavy Mobilisačního tělesa 604 jako součást mobilizovaného útvaru 604-A-4. Vznikla Polní letka 41. Krycí jméno Kukačka. Velitel š kpt. let. Karel Sojček. Podřízen veliteli První polní peruti leteckého pluku 4.

----------

----------

----------

27.9.1938 nad Prahou německý průzkumný Dornier Do 17 P. Jakmile se stíhací letadla objevila nad Prahou, navázal s nimi rádiové spojení letecký orientační důstojník od protiletadlového dělostřelectva a naváděl roj na vetřelce. (Pozemní radiostanice byla umístěna na Petříně?). Stíhací roj od Polní letky 40 se snažil ho přinutit k přistání. Ten obklopen stíhači nereagoval, stoupal, zrychlil a v 7 000 m jim ulétl. Roji velel Vilém Hofman. Jedním z pilotů byl des. Josef František.

----------

----------

----------

Schéma dislokace stíhacích letek československého letectva ke konci září 1938. Místopisné modré popisky označují letiště stíhačů letek přidělených jednotlivým armádám našeho vojska (Cvrčovice jsou ale v okrese Praha-východ.). Oranžové písmo určuje polohu letiště stíhačů předurčených k obraně hlavního města Prahy, žluté dislokaci zálohy Hlavního velitelství a zelené místo výcviku stíhacích letců. Autor: Jiří Macoun, Technet.cz

---------- 30.9.1938 prezident Beneš zlomil národu páteř ----------

----------

----------

----------

----------

----------

5.10.1938 se Polní letka 40 a Polní letka 41 přesunuly do Kbel.

----------

----------

7.10.1938 se I. peruť leteckého pluku 4, velitelství přesunulo do Kbel.