Dar na provoz webu můžete poslat na účet 2000606220 / 2010.

K.u.k. Fliegerkompanie Nr. 8

Flik 8

08.10.2020

MAPA.

Podle plánu z roku 1913 se měly z mobilizovaných Flugparků vytvořit Fliegerkompanie – Flik 1, Flik 2, Flik 3, Flik 4, Flik 5, Flik 7 i Flik 8 se měly zmobilizovat ve 3. dni mobilizace, Flik 6, Flik 9, Flik 10, Flik 11 i Flik 12 v 8. dni, Flik 13, Flik 14 i Flik 15 v 20. dni mobilizace podobně i Lenkballonkompanie.

Podle plánu z roku 1913 se měly v Krakau (Rakowice - Czyżyny)-Kraków mobilizovat Flik 7 a Flik 9 pro Festung Krakau a Flik 8 měl být mobilizován v Přemyšlu pro Festung Prömsel-Przemyśl.

od února 1914

1.2.1914 vytvořeny letecké parky: Flugpark 1 v Fischamend, Flugpark 2 ve Wiener Neustadt, Flugpark 3 v Görz-Gorizia-Gorica dnes v Itálii, Flugpark 4 v Mostar, Flugpark 5 v Neusatz-Újvidék- Нови Сад dnes v Srbsku, Flugpark 6 v Mostar, Flugpark 7 v Krakau (Rakowice - Czyžyny)-Kraków v Polsku, Flugpark 8 v Aspern, Flugpark 13 ve Wiener Neustadt, Flugpark 14 v Aspern. V červnu 1914 vytvořen: Flugpark 10 v Graz-Thalerhof.

Flik 8 byla mobilizována v Aspern z Flugpark 8 pod velením Oblt. Czapary Jenö (Oblt. Fp. Eugen Czapary).

U jednotky sloužili pozorovatelé:  Oblt. Jindřich Kostrba, Oblt. Bechinie von Lazau, Lt. Emanuel Grycz, Lt. A. Hartzer; piloti: Oblt. Camillo Perini, Oblt. Rudolf Holeka, Oblt. Arthur Böhm, Oblt. F. Reisner, Oblt. ing. Rudolf Stanger, Zgsf. Robert Meltsch.

Jednotka měla čtyři letouny typu Lohner B.I (série 11) s trupovým označením: "BANDIT", ...


Koncem července 1914 byla jednotka přestěhována vlakem na polní letiště Žurawica v pevnosti Prömsel-Przemyśl. To mělo již čtyři dřevěné hangáry a skladiště pohonných hmot.

Od 6.8.1914 válka s Ruskem.

Pohotovost dosažena 8.8.1914. Jednotka měla šest letounů typu Lohner B.I (série 11) "BORA", "BUTTERFLY", "BELA", "BALDUR", "BERTHA", "BELISAR". Podrobnosti.

9.8.1914 Holeka měl s Lohnerem "BANDIT" nehodu u obce Radymno. Posádka bez zranění. Info. Dostal nový německý letoun DFW B.I.

mapicka.jpg (1516178 bytes) Místa aktivity Flik 1, Flik 3, Flik 5, Flik 7, Flik 8, Flik 10, Flik 11, Flik 13, Flik 14, Flik 15,  .... na bojištích v Haliči, v Karpatech a v Bukovině do 2.5.1915.


11.8.1914 se Flik 8 stěhuje na polní letiště Radymno, kde bola pridelená k armáde gen. Auffenberga. Na polním letišti Žurawica je vystřídala Flik 11.

Flik 8 jako první této válce dostala za úkol navázat a trvale udržovat vizuální kontakt s ruskými silami a dávat o všem zjištěném pravidelné zprávy. 

14.8.1914 svůj první bojový křest prodělal Rudolf Holeka na letounu DFW B.I, kdy s přítelem, Oblt. Jindřichem Kostrbou, mapovali prostor v okolí Komárova. Nedopadl nejlépe – Holeka musel kvůli poruše benzinové pumpy nouzově přistát u obce Dachnów, oběma letcům se však nic nestalo. Po opravě přelet do Cieszanówa. Následovaly další průzkumné lety.

Jednotka měla šest letounů: dva letouny německé typu DFW B.I "GERDA", dva německé typu Aviatik B.I  "ELSA" a "DURCH", jeden Lohner Typ C B.II Gebirgspfeilflieger a dva Lohner B.I (série 11) "BOY".

Aviatik B.I "DURCH".

22.8.1914 jednotka měla jeden Lohner B.I, jeden německý Aviatik B.I a dva německé DFW B.I. Podrobnosti.


24.8.1914 přesun do Cieszanówa.

Při dalších letech ve dnech 27.8 až 7.9.1914 projevil Kostrba odvahu a zdatnost.

Ve dnech 23-25.8.1914 proběhla bitva u Krašniku, po níž se ruská armáda byla nucena stáhnout.

Dne 26.8.1914 došlo k prvním bojovým střetům, z nich nejvýznamnější byla bitva o Komárow či bitva o Tomaszów.


28.8.1914 přesun do Tomaszów Lubelski.

29.8.1914 nehoda Holekova letounu DFW B.I s posádkou Fp. Oblt. Arthur Böhm a Hptm. Rossman.

Bitva o Halič ve dnech 26.8. až 11.9.1914. Posun fronty na západ až ke Krakovu a na jih do Karpat helo6101.jpg (178890 bytes).

3.9.1914 ruská 8. armáda obsadila vyklizený Lvov a většina jejích sil pokračovala v postupu za stahujícími se vojsky Rakušanů. Nad Lvovem prováděl průzkum i Holeka.


5.9.1914 ústup do Narol.

Holeka měl při přeletu nehodu u Tomaszówa. Info.

7.9.1914 Holeka s Kostrbou obdrželi rakouský Záslužný vojenský kříž III. třídy (Militärverdi­enstkreuz d. 3 Klasse).

Ve dnech 6.-11.9.1914 se uskutečnila druhá bitva u Lvova. V ní ruské jednotky porazily rakousko-uherská vojska. Ústup v blátě až za řeku Dunajec.


8.9.1914 přesun do Cieszanówa.

10.9.1914 byl velitel Fp. Oblt. Eugen Czapary vystřídán Fp. Oblt. Ing. Rudolfem Stangerem z Flik 1. Dalšími veliteli byli Rittmeister Georg Edler von Lehmann, Hauptmann Gustav Studený.


15.9.1914 přesun do Rzeszów.


27.9.1914 přesun do Zakliczyn.

Koncem září 1914 se mohutná pevnost Przemyszl nacházela cca 120 kilometrů za ruskými liniemi a její velitel generál pěchoty Hermann Kusmanek i se svými 120 000 vojáky čekal na záchranu, která měla přijít od západu. Hlavní město celého Haličského království, Lvov byl navíc také v ruských rukou a skrze karpatské průsmyky se některým ruským oddílům podařilo vstoupit až na území Horních Uher, kde se jim podařilo ovládnout téměř celý okres Bardějov a jiné ruské oddíly stály před Mukačevem. 

Rakousko-uherské čtyři armády se po svém ústupu napříč celou Haličí nakonec zachytily na čáře řeky Nida (1. armáda) - Bila (4. a 3. armáda) - dukelská sníženina (2. armáda) - karpatské průsmyky (skupina generálmajora Hoffmana). Levé křídlo rakouských vojsk se pak na severu opíralo o čerstvě zformovanou a z Východního Pruska převezenou 8. německou armádu (generálplukovník von Hindenburg), na linii Kielce-Kónsk. Tato linie se měla stát i výchozím bodem nové rakousko-německé ofenzivy, jejímž cílem bylo vyprostit Przemyszl z obklíčení a postoupit až ke Lvovu.

, od října 1914


2.10.1914 přesun na polní letiště Przeworsk.

Podzimní ofenzíva Rakousko-uherské armády v Haliči (3.10.-3.11.1914). Opět ústup.


4.10.1914 přesun na polní letiště Pilzno.


8.10.1914 přesun na polní letiště Dębica.


14.10.1914 přesun na polní letiště Rzeszów.

18.10.1914 Fp. Oblt. Holeka s Beo. Lt. Grycz měl nehodu s "ELSA" na seřadišti v Lancutu.


19.10.1914 přesun na polní letiště Przeworsk.


31.10.1914 přesun na polní letiště Rzeszów.


4.11.1914 přesun na polní letiště Dębica.


7.11.1914 přesun na polní letiště Tarnów Lipie.


9.11.1914 přesun na polní letiště Brzesko (letiště Jasień, Okocim i Biadoliny). (Sloužili tam FliK 1, FliK 8, Flik 10 a Flik 15)

9.11.1914 tam Rusové poslali první granáty. Opuštění letiště až 11.11.1914.

Oblt. Max Hesse (Flik 1) a Lt. Rudolf Stanger na Aviatiku B.I "DURCH" (Flik 1) na letišti v Brzezku.

helo6320.jpg (198992 bytes) Aviatik B.I. "ELSA" na podzim 1914 a Feldpilot Oblt. Holeka. Tento typ označení se používalo do února 1915.

helo6313.jpg (246170 bytes) Aviatik B.I. "ELSA" na podzim 1914. Vlevo sedí pilot Holeka a vpravo pozorovatel Kostrba. 


Přesun do Krakau (Rakowice - Czyžyny)-Kraków.

Ruská ofenziva a bitva u Limanowé (28.11.-12.12. 1914). Ruský nástup začal v oblasti Karpat 28.11.1914 a směřoval hlavně proti IX. (litoměřickému) sboru 3. rakouské armády. Útok dosáhl svého největšího úspěchu na ruském levém křídle, kde ruská 13. pěší divize XII. sboru prorazila linii rakouské obrany, což donutilo celý IX. sbor se stáhnout až k Bardějovu. Zde byla také do 1.12.1914 vybudována nová obranná linie celé 3. rakouské armády, když celé pravé křídlo, které muselo snášet hlavní nápor Rusů, bylo přeskupeno. Ve svazku IX. sboru bojovaly opět i jednotky pocházející z českých zemí, jako 26. zeměbranecká divize, které v bojích zde utrpěly těžké ztráty. Velký podíl na ztrátách bylo nutné znovu připsat na vrub dezerci. Určitého zklidnění se dosáhlo, když byl do čela sboru jmenován Čech, polní podmaršálek Rudolf Králíček. Hlavní těžiště bojů ovšem nyní leželo severněji, před Krakovem. Přístupy k němu byly bráněny 4. rakouskou armádou, která byla ovšem vystavena silným útokům 3. ruské armády a následně i 8. ruské armády. Případná porážka a ztráta Krakova by zanmenala smrtelné ohrožení pro průmyslové a uhlím oplývající Slezsko, jehož případná ztráta by znamenala vážné oslabení Německa i Rakousko-Uherska.


1.12.1914 přesun na polní letiště Andrychów.

 1.12.14 nehoda Aviatik B.II "AvN 19". Posádka Fw.Feldpilot Robert Meltsch a pozorovatel Lt, Krisc. Info. Info.

helo6314.jpg (144496 bytes), helo6330.jpg (186646 bytes) 5.12.1914 nehoda Aviatik B.II "Av 18". Posádka Fp. Oblt. Holekou a Beo. Oblt. Bruno Bechine Freiherr von Lazan.


9.12.1914 přesun na polní letiště Kraków-Rakowice.

Samolot Flik 8. został ostrzelany 20 XII 1914 r. nieopodal Dąbrowy Tarnowskiej przez samolot typu Nieuport IV i pilot (…) musiał się schronić lotem koszącym z powodu braku wystarczającej zdolności nośnej – jedynie 1400 metrów.

K 28.12.1914 jednotka měla tři letouny Aviatik B.I  a jeden Albatros B.I.

Ruská armáda se tak vrátila k řece Dunajci a koncem prosince 1914 tak navázala na ruskou linii Pilice-Nida v ruském Polsku.

helo6307.jpg (363193 bytes) "Srdečný pozdrav českých vzduchoplavců z ruského bojiště 1914-1915." Z které jednotky?


Na začátku ledna 1915 letiště v Okocim nacházející se v oblouku řeky Uszwicy. Brzesko (letiště Jasień, Okocim i Biadoliny).

Při obléhání pevnosti Přemyšl Ruskou carskou armádou vykonávali piloti poštovní a zásobovací lety do obležené pevnosti. Přistávali nejprve na polním letišti Žurawica a později, když bylo pod palbou ruských děl na nově zřízených polních letištích Hurko a Buszkowice.

1.2.1915 Oblt. Rudolf Holeka letěl se zásobami do Přemyšlu po trati Nowy Sącz - Jaslo - Sanok. Zabloudil a nouzově přistál. Dostal povolení k návštěvě Vídně. Potom byl jmenován velitelem FliK 3 u Užhorodu - Mynai. Nad ruskou frontou Holeka nalétal asi 20-25 pozorovatelských a průzkumných letů, přičemž pokaždé pořizoval cenné letecké snímky. Několikrát měl velké štěstí, protože ještě nedokonalé letouny měly časté závady a o havárie nebyla nouze.

8.2.1915 letouny "BELA", "BALDUR" a "BELISAR" byly jako zastaralé přestavěny na školní. Podrobnosti.

Oblt. Jindřich Kostrba na ruské frontě působil do 1.3.1915. Za tu dobu vykonal 69 letů včetně 35 dálkových průzkumů.

22.3.1915 odletěl stroj pilotovaný Feldwebel Robertem Melčem a Korporal Ferdinandem Junkerem. Ti padli do ruského zajetí. Robert Melč létal v čs. legiích v Rusku a v roce 1920 přijel do Československa.

Poslední let z pevnosti brzo ráno 22.3.1915 hodinu po Melčovi. Letoun pilotoval velitel FliK 8 Oberleutnant Ing. Rudolf Stanger a na místě pozorovatele seděl velitel FliK 11 Rittmeister Georg Edler von Lehmann.


Na konci března 1915 byla přesuta na letiště Jasienica, kde zůstala až do května 1915.

Bitva u Gorlice začala 2.5.1915. Fronta se posunula až o 500 km východně helo6102.jpg (185014 bytes).


Po 13.5.1915 je přesunuta do Pevnosti Pula na Jadranu.

23.6.1915 byly zahájeny útoky italských vojsk na řece Soči-Isonzo. helo6617.jpg (217069 bytes) 

Odkud se zapojuje do války s Itálii.

Oblt. Jindřich Kostrba u FliK 8 působil až do konce července 1915, kdy bylo splněno jeho přání – byl přijat do pilotního výcviku k jednotce FleK 8.


V srpnu 1915 je přesunuta blíž k frontě k řece Isonzo.

helo6420.jpg (261920 bytes), helo6421.jpg (248560 bytes) Školní Fokker A.II Type M5L 03.03 na letišti Heidenschaft dnes Ajdovščina ve Slovinsku na sočské frontě.


V březnu 1916 je poslána do Jižního Tyrolska. mapicka3.jpg (371223 bytes)


Brusilovova ofenzíva začala 4.6.1916 a skončila 20.9.1916 helo6606.jpg (144826 bytes).

V srpnu 1916 je nasazena opět na ruské frontě a to až do ledna 1918.

Kde?

od listopadu 1916

Kerenského ofenzíva od 1.7. do 19.7.1917. helo6608.jpg (142326 bytes)

FliK 8 sloužil pod c. a k. 2. armádou. Velitel Rittmeister Georg Edler von Lehmann.

V polovině roku 1917 je přejmenována na Flik 8/D.

Poslední všeobecný útok Centrálních mocností na Rusko proběhl až v únoru 1918, který byl ukončen Brestlitevským mírem v březnu 1918helo6609.png (84462 bytes)


24.10.1917 až 18.11.1917 bitva u Caporetta. Posun fronty 100 km na západ k řece Piavě. helo6618.jpg (226282 bytes)

mapicka3.jpg (371223 bytes) Pravděpodobná místa provozu Flik 3, Flik 7, Flik 8, Flik 9, Flik 10, Flik 16, Flik 17, Flik 21, Flik 23, Flik 24, Flik 27, Flik 54, Flik 73,.... na jihotyrolské frontě.

Po podepsání Brest–litevského míru je poslána opět na italskou frontu na polní letiště u města Bassano del Grappa.

od konce července 1918


Kde ji na letišti Feltre zastihl v listopadu 1918 konec války.


FliK 8/D byl rozpuštěn ve městě Spittal an der Drau na jihu Rakouska na konci listopadu 1918.

 

Odkazy: Jan Zahálka - Rudolf Holeka, kronika prvního vojenského letce národnosti české, 1997