Letecká základna Prešov

12.08.2022

31.10.1992 vznikla 4. letecká základňa a v rámci nej 4. vrtuľníkový pluk.

---------- Slovenská republika ----------

4. letecká základňa měla pouze jediného pilota - velitele a ten se z klasiky přeškolil na vrtulník.

Od 1.1.1993 se 4. vrtuľníkový pluk stal samostatným subjektem letectva a PVO Slovenské republiky v rámci 1. divízie protivzdušnej obrany a letectva (do 30.11.1993).

Přeškolování pozemního personálu na vrtulníky Mi-24 a Mi-17.

První letová akce v Prešově se uskutečnila 25. a 26.1.1993. Pro velké problémy další organizování letových akcí bylo přerušeno.

V lednu 1993 přílet Mi-17 "0812", "0844", "0845", "0846", "0847" z piešťanské 2. LZ.

Nepřipravenost 4. LZ na zabezpečení letového provozu vyvrcholila 5.3.1993, kdy vrtulník ve visu začal samovolně klesat. Příčina: mechanické nečistoty v palivu.

19.4.1993 byl 4. vrp začleněn do systému SAR v rámci ASR.

V květnu se poprvé podařilo splnit plán náletu na více než 100 procent. Prvního LTC pluku se zúčastnilo 10 vrtulníků a bylo ukončeno letovou ukázkou spojenou s bojovým použitím zbraní ve VVP Záhorie. Nalétalo se 65 hodin.

Do pluku byla začleněna letka vrtulníků Mi-2 "3301", "4523", "4524", "7738", "7739", "8212", "8213", "8215", "8217", "8940", "8942", "8943" a "9426". Přeškolování pozemního personálu na vrtulníky Mi-2.

Uložení kostelní věže v obci Ĺubotice a postavení stožárů vysokého napětí ve Vysokých Tatrách.

11.9.1993 byl uspořádán letecký den (Slovak International Air Display) v Košicích u příležitosti 20. výročí vzniku VVLŠ M. R.Štefánika.

V říjnu 1993 navštívila pluk komise Maďarské armády a kontrolovala dodržování Vídeňských dohod o konvenčních ozbrojených silách v Evropě.

V listopadu 1993 navštívila pluk komise Španělské armády a kontrolovala dodržování Vídeňských dohod o konvenčních ozbrojených silách v Evropě.

K 30.11.1993 bol 4. vrp pretransformovaný do 4. LZ. Do té doby odlétal 2 614 hodin.

Od 1.10.1995 34. vrtuľníkové krídlo (v rámci 34. leteckej základne).

1997 Mi-17 "0841" Kšán, Hazucha, Makúch Dolní Trhoviště Vysazení generátoru. Podrobnosti.

.

14.3.2001 Mi-17 Pohled "0843" Czizmádia, Bober, Žiliniec Prešov Nezvládnutí visení. Pád. Vrtulník shořel.

Od 1.10.2001 3. vrtuľníkové krídlo v rámci 3. leteckej základne.

4.10.2001 Mi-24DU "6040" Gonda, Szidor, Zdeněk J Margecan Střet s dráty. Přistání do terénu. Poškozeny listy rotoru.

helo2935.jpg (100426 bytes) Před plánovaným odletem na misi SFOR bylo potřeba vrtulníky Mi-17 nejprve upgradovat tak, aby byly kompaktibilní se systémy NATO a aby se zlepšily jejich výkonnostní parametry i jejich ochrana. Tato modernizace byla provedena v opravárenských závodech v Trenčíně.

Natáčení filmu USA (Za nepřítelovou čarou) na Slovensku v Zádělské dolině Mi-17 "0823". Osádka P. Gromovský , C.  Torjai, A. Makúch. Francouzské označení i kombinézy helo2708.jpg (54093 bytes), helo2706.jpg (46444 bytes), helo2707.jpg (71535 bytes), helo2710.jpg (48070 bytes), helo2705.jpg (31383 bytes), helo2709.jpg (981398 bytes).

Koncem srpna roku 2002 odletěla slovenská vrtulníková jednotka čítající 21 členů personálu a 2 vrtulníky na území Bosny a Hercegoviny, kde měla plnit úkoly vzdušného transportu osob a materiálu. Vrtulníky působily v rámci kontingentu SFOR nizozemských vzdušných sil, jenž byl součástí Mnohonárodní divize jihozápad.

24.12.2002

Mi-17M "0817" Humeník, Mén, Spišévský Novi Travnik Bosna Střet s dráty.

 Dne 29.1.2003 měl A. Makúch poslední let s posádkou Gromovský, Bednár Mi-17 "0824" a poté odešel do civilu.

9.10.2003 12.18

Mi-17M "0842" +Gromovský, +Sagan, +Seman, +Nemčík Pušovce u Prešova Závada přístrojů. Podrobnosti.

Výcvik posádok bojových vrtuľníkov na 3. leteckej základni v Prešove môže pokračovať. Novinárov o tom 31. októbra 2003 informoval minister obrany Juraj Liška s tým, že príslušné nariadenie vydal už 22. októbra. Reagoval tak na otázku, dokedy bude platiť zákaz letu po havárii jedného zo strojov, pri ktorej 9. októbra zahynula celá štvorčlenná osádka. Po slávnostnom nástupe k udeleniu čestného názvu Letecká základňa generálplukovníka Jána Ambruša a k prísahe nových 45 vojakov povinnej služby v tomto prešovskom útvare Liška novinárom ďalej povedal, že výsledky analýz nehody budú hotové "pravdepodobne" do troch mesiacov. Minister označil za predčasné vyjadrovať sa k tomu, aké urobí závery. Veliteľ základne Miroslav Kelemen novinárom potvrdil, že vrtuľníky už vzlietli a budú cvičiť zatiaľ len za jasného počasia.

Od 31.10.2003 čestný názov Letecká základňa generálplukovníka Jána Ambruša.

Čestný názov Letecká základňa generálplukovníka Jána Ambruša svojím rozkazom 31. októbra 2003 zapožičal vrchný veliteľ Ozbrojených síl SR prezident SR Rudolf Schuster vojenskému útvaru 6335 v Prešove. Slávnostný nástup pri tejto príležitosti sa konal v sídle útvaru. Veliteľ základne Miroslav Kelemen po slávnostnom ceremoniáli pre novinárov povedal, že ho vníma ako poďakovanie za 11-ročnú prácu dôstojníkov, vojakov a zamestnancov leteckej základne. Ide o významný krok k získaniu bojovej zástavy útvaru. Základňu bojových vrtuľníkov zriadili v rámci delenia Československej armády. Kelemen povedal, že začiatkom toho roka inicioval proces získania čestného názvu. Požiadali rôzne organizácie o pomoc pri výbere vhodnej osobnosti. "Ambruš je nám ako pilot najbližší," vyjadril veliteľ základne spokojnosť. K zapožičaniu čestného názvu blahoželal nastúpeným príslušníkom útvaru minister obrany SR Juraj Liška. Na slávnosti sa tiež zúčastnili vzdialení Ambrušovi príbuzní Alžbeta Kuklišová a Miroslav Ambruš. Ján Ambruš (1899 - 1994) bol prvým československým veliteľom slávnej 312. čs. stíhacej perute Royal Air Force v rokoch druhej svetovej vojny. Po jej skončení velil v rámci ČSR letectvu na území Slovenska. V roku 1948 emigroval do USA, kde v Chicagu zomrel. V máji 1994 na pokyn vtedajšieho ministra obrany SR Pavla Kanisa previezli jeho telesné pozostatky na Slovensko a uložili na cintoríne v Slávičom údolí v Bratislave. O Ambrušovom osude napísal knihu spisovateľ a novinár Drahoslav Machala, ktorý bol takisto prítomný slávnostnom ceremoniáli a prihovoril sa k účastníkom nástupu. Aj na základe jeho výskumu zriaďujú v útvare Sieň cti Jána Ambruša.

Vrtuľníková jednotka Leteckej základne generálplukovníka Jána Ambruša z Prešova skončila 22. decembra 2003 svoju mierovú misiu SFOR v Bosne a Hercegovine. Pri tejto príležitosti sa v areáli vojenského útvaru konal slávnostný nástup spojený s odmenením účastníkov misie. Išlo o vôbec prvé zahraničné pôsobenie jednotiek Vzdušných síl Ozbrojených síl (VS OS) SR pod velením členskej krajiny Severoatlantickej aliancie (NATO). Prešovských vrtuľníkarov od začiatku septembra 2002 do piatku 19. decembra začlenili do 1. samostatnej vrtuľníkovej jednotky pod holandským velením. S dvoma vrtuľníkmi Mi-17 absolvovali 848 vzletov, nalietali vyše 403 hodín a prepravili 1500 osôb a 100 ton materiálu. Zástupca veliteľa VS OS SR Jozef Krakovský v Prešove zdôraznil, že ukončenie misie je dané tým, že vypršal mandát na základe memoranda medzi Holandským kráľovstvom a SR. Po dohode s holandskou stranou bola preto jednotka stiahnutá na územie SR a bude sa pripravovať na prípadné iné misie v zahraničí. Krakovský na margo možnej ďalšej účasti povedal, že je závislá od rozhodnutia velenia NATO. Podľa veliteľa prešovskej základne Miroslava Kelemena pôsobením v mierovej misii SFOR sa uzavrela jedna etapa v jej činnosti. Konštatoval, že skúsenosti sú pozitívne a "smerovanie nášho výcviku je dobré". Ukončenie misie je dané aj tým, že sa v novom roku radikálne mení charakter bosnianskej základne SFOR v Bugojne a ako prvá ju opustila práve jednotka zo SR. Jedinou tienistou stránkou pobytu na Balkáne bola havária vrtuľníka počas letu 24. decembra 2002, pri ktorej sa zranila posádka a jeden z jej členov má trvalé poškodenie svojho zdravia. Neustále 21-členný kontingent vojakov z Prešova sa vymenil štyrikrát.

Na Leteckej základni genplk. Jána Ambruša v Prešove začala svoju činnosť nová pobočka Slovenského leteckého zväzu generála M. R. Štefánika. V týchto dňoch prijal republikový výbor a predsedníctvo Slovenského leteckého zväzu žiadosť o registráciu novej pobočky. Na ustanovujúcej členskej schôdzi, z polovice februára boli zvolení členovia výboru pod vedením predsedu pplk. Miroslava Korbu. Ten je príslušníkom leteckej základne od roku 1993 a momentálne pôsobí vo funkcii veliteľa 1. vrtuľníkovej letky. Zakladajúcimi členmi tohoto združenia sú príslušníci leteckého a technického krídla leteckej základne. Cieľom činnosti vzniknutej pobočky Slovenského leteckého zväzu je prezentácia vzdušných síl a vrtuľníkového letectva na verejnosti doma aj v zahraničí.

Na Leteckej základni generálplukovníka Jána Ambruša v Prešove sa dnes začala praktická časť pilotného projektu, zmyslom ktorého je pripraviť pilotov vrtuľníkov pre potreby Vzdušných síl Ozbrojených síl (VS OS) SR. Do konca decembra ho absolvuje dovedna 14 mužov v priemernom veku 26 rokov, ktorí už pracovali na letisku ako technický personál a niektorí majú skúsenosti aj ako palubní technici.
Cieľom výcviku je preveriť spôsobilosť pilotov vykonávať letovú činnosť a vykonať výber perspektívnych pilotov pre základný, pokračovací a následne operačný výcvik pilotov vo VS OS SR. Veliteľ základne Miroslav Kelemen uviedol, že "výberový letový výcvik pilotov je pilotný projekt, ktorý neobsahuje ešte plný rozsah letových úloh". Poznatky z neho majú však poslúžiť pre ďalšie kreovanie výcviku pilotov vrtuľníkov. "Od augusta tohto roka začne na Národnej akadémii obrany v Centre kariérneho rozvoja 18-mesačný kurz, ktorý už bude vychádzať aj z poznatkov tohto pilotného projektu a obsahuje plný nálet 150 letových hodín, s ktorými potom piloti budú vstupovať do vojenského operačného výcviku v rámci Vzdušných síl," dodal Kelemen.

Letecký kurz organizuje civilná letecká škola HELI COMPANY s.r.o., so sídlom v Prešove, ktorej predmetom činnosti je aj letecká škola a prenájom leteckých strojov. Firma uspela vo verejnej súťaži, ktorú vyhlásil Úrad pre investície a akvizície Ministerstva obrany SR v spolupráci s Ozbrojenými silami SR. S cvičnými letmi na malých vrtuľníkoch začnú na budúci týždeň. Neskôr bude výcvik pilotov zastrešovať Národná akadémia obrany v Liptovskom Mikuláši, ako rezortná vzdelávacia inštitúcia. Táto forma výcviku by mala nahradiť výpadok pilotov, ktorý vznikne prestavbou vojenského leteckého školstva u nás.

Od 1.10.2004 Vrtuľníkové letecké krídlo v rámci Leteckej základne Prešov.

Od 1.10.2004 čestný názov Letecká základňa generálplukovníka Jána Ambruša).

10.5.2005 21.30 Mi-24D +Gonda, +Rišian, +Ragáň Ražňany Ustřihnutí si ocasního nosníku rotorem hrubou pilotáží. Podrobnosti.

Od 1.7.2009 Vrtuľníkové krídlo.

Od 20.1.2017 čestný názov Vrtuľníkové krídlo generálplukovníka Jána Ambruša.

Od 1.11.2021 51. krídlo.

24.2.2022

Ukrajinské armádě dodány 4 vrtulníky Mi-17 a jeden vrtulník Mi-2. Video.

Od 29. júla 2022 do 8. augusta 2022 príslušníci 51. krídla Prešov pomáhali pri hasení rozsiahlych požiarov v Národnom parku České Švajčiarsko. Počasie hasičom veľmi nepomáhalo a preto sa predpokladané nasadenie vojakov a techniky, ktoré malo trvať do 5. augusta 2022, predĺžilo až do včerajšieho dňa. V tomto období jednotka pod velením majora Štefana Okoša nalietala 61 hodín a 5 minút, počas ktorých na požiar zhodila 735 bambi vakov o celkovom objeme 1 822 000 litrov vody. Podpora zo vzduchu sa výraznou mierou podpísala pod zvládnutie krízovej situácie v zalesnenom ťažko dostupnom teréne. Po úspešných bojoch s požiarmi v Malej Lodine, Veľkej Lodine a Slovinsku, je toto už štvrté nasadenie našich príslušníkov za posledný mesiac. Svojou profesionálnou prácou a nasadením dokázali, že sú neustále pripravení pomáhať nielen doma, ale aj v zahraničí.

Sikorsky UH-60M Black Hawk "7639".