Slovenské MS.230

Morane-Saulnier MS.230 u nás

15.11.2022

3.5.1940 byl ustanoven Slovenský Letecký Sbor (SLeS). Velitel německé vojenské mise na Slovensku gen. Otto (?) blahopřeje sborovému veliteli SLeS Imrichu Kubišovi k jeho ustavení do funkce.

Veliteľstvo SleS ústredie v Bratislave.

NSFK darovalo SLeS na 20 letadel a vybavení dílny v Bratislavě.

Návštěva ministra národnej obrany gen. Čatloša Ústredných dielní , poté navštívil letiště , gen. blahopřeje šéfpilotu SLeS Jozefu Buchelu za ukázku akrobacie na letounu Kl 35 helo9512.jpg (75344 bytes).

Od 15.10.1940 bylo na základě doporučení německé letecké mise při slovenském MNO zavedeno nové označení letadel SVZ, které však bylo zveřejněno až 3.2.1941. Díky tomu se ještě na jaře 1941 v praxi používalo obojí označení. Novým označením byl bíle lemovaný modrý kříž s červeným terčem uprostřed v rozměrech německého vzoru. Zároveň s tímto novým výsostným označením bylo zaváděno označení letek a školy. To se skládalo z bílých písmen na obou stranách trupu a z čísla, které uvádělo pořadí letadla v letce.

Vajnory. . Kdy?

Žilina. Kdy?


1942


1943


1944

helo5990.png (609862 bytes)


1945

------ 8.5.1945 v 23.01 hod SEČ (u nás 9.5.1945 v 0.01 hod. SELČ) bezpodmínečná kapitulace Německa -----