Komárno Komorn (maďarsky Komárom) Комарно Комаром

MAPA.

19.01.2020

od 1919 do 27.12.1921.

Z Plzně byly odeslány na Slovensko upravené protiletadlové kanony vz. 12. Zde tvořily výzbroj tří kombinovaných baterií, umístěných v Petržalce, u Komárna a nedaleko Štúrova. Jak napovídá jejich rozmístění podél toku Dunaje bylo jejich hlavní úlohou zabránit očekávaným nájezdům maďarských říčních monitorů a boj se vzdušnými cíly byl až na druhém místě. K 31.12.1919 se ve výzbroji československé armády nacházelo 8 děl vz.12.

od 27.12.1921 do prosince 1926.

, , od prosince 1926 do 1939.

  ---------- Prezident Beneš kapituloval před nacisty 30.9.1938 ----------

Po tzv. viedenskej arbitráži v novembri 1938 sa Komárom stala súčasťou Maďarska.

aa.png (466402 bytes)

do 1942.

od 1942.

helo5990.png (609862 bytes)

7.10.1944 15th Air Force USAAF z Itálie bombardovala nádraží. Zdroj.

9.12.1944 gardový poručík  Anatolij Jakovlevič Rogov, veliteľ roja 31 гиап, vo dvojici plnil úlohu prieskumu nepriateľských vojsk za krajne nepriaznivých meteorologických podmienkach. Prieskumom zaznamenal v železničnej stanici Komárno 5 transportov majúcich po 30-40 krytých vagónov, na stanici Sireň 3 transporty majúcich po 30-35 vagónov, na stanici Ács na Komárom transport v pohybe majúci do 40 krytých vagónov. Od stanice Csém na Kisbér transport v pohybe majúci do 30 krytých vagónov. Od Esztergomu do Komárom a späť 20 kusov plavebných prostriedkov na rieke Dunaj. 2 kilometre juhovýchodne od Komárom poľná batéria nepriateľského poľného delostrelectva na palebných pozíciách. Zdroj.

11.12.1944 prevádzali aj minimálne dve posádky od 511 орап letecký prieskum. V prvej posádke strelec-radista rotný Zausaliv Vasilij Jakovlevič,  zaznamenal na stanici Komárom desať súprav, na stanici Parkáň (Štúrovo) sedem súprav a päť transportov, a taktiež pohyb autokolóny z Komárna na Gyor do 80 automobilov.

V druhej posádke letec poručík Protasov Jevgenij Valentinovič a  letec-pozorovateľ poručík Sadykov Chakim Sultanovič, fotografovaním a vizuálnym pozorovaním železničných uzlov zaznamenali na stanici Levice osem súprav a dva transporty nepriateľa, na stanici Vráble štyri súpravy a dva transporty, na stanici Nitra šesť súprav a tri transporty, na stanici Nové Zámky sedem súprav a tri transporty, na stanici Komárno osem súprav, na stanici Komárom 10 súprav. Na stanici Parkaň (Štúrovo) potvrdili výskyt siedmych súprav a piatich transportov.
Zdroj.

21.12.1944 pilot poručík Protasov Jevgenij Valentinovič a pozorovateľ poručík Sadykov Chakim Sultanovič, posádka 511 орап, fotografovaním objavili: na stanici Komárno 10 súprav, na stanici Komárom 30 súprav do 1300 vagónov a 13 parných lokomotív, na rieke Dunaj v oblasti Komárno 70 bárk, letisku Čakvar 27 lietadiel, na stanici Topoľčany 3 súpravy, na stanici Nitra 4 súpravy a vizuálne zaznamenali pohyb autokolóny do 80 automobilov z Lučenca na Šalgo-Tarjan. Zdroj.

22.12.1944 poručík Kaliničenko Vasilij Jakovlevič, letec-pozorovateľ 511 орап prieskumom objavil na komunikácii z Bicske na Komárno do 85 automobilov, Čaša na Esztergom v pohybe autokolónu do 120 automobilov, Gbelce na Esztergom do 100 automobilov, z Komárna na Nitru do 180 automobilov a na rieke Dunaj od Šutto na Komárno v pohybe 4 parníky a 10 bárk. Zdroj.

23.12.1944 rotný Vasilij Jakovlevič Zausaliv, strelec-radista 511 орап, objavil pohybujúcu sa autokolónu do 120 automobilov z Bicske na Komárno, na stanici Tata štyri súpravy a dva transporty. Zdroj.

24.12.1944 kapitán Ivaščenko Vasilij Alexandrovič, letec-pozorovateľ 511 орап prieskumom/umiestnenia letectva nepriateľa objavil na letisku Veszprém 35 lietadiel, Pápa – 80 lietadiel, Győr – 40 lietadiel, Komárno 5 stíhačiek. Zdroj.

25.12.1944 letouny Il-2 od 5 шак, 5 ВА pod přikrytím stíhačů od 331 иад, 5 шак, 5 ВА zaútočily na německé jednotky u obce Čebovce (okres Veľký Krtíš), Opava (okres Veľký Krtíš), Ďurkovce (okres Veľký Krtíš), dále u obce Pliešovce (okres Zvolen), Sása (okres Zvolen), Krupina, Devičie (okres Krupina), dále u obce Dariotky?. le prováděly průzkum u obcí Salgótarján, Fiľakovo (okres Lučenec), Lučenec, Banská Štiavnica, Krupina, Tata, Komárno, Nitra, Farand?. Deník bitevního korpusu.


6.1.1945 letouny Il-2 od 5 шак, 5 ВА pod přikrytím stíhačů od 331 иад, 5 шак, 5 ВА zaútočily na německé jednotky u obce Soldiny?, Nová Vieska (okres Nové Zámky), Tát, Bajot, Tokod. le prováděly průzkum u obcí Soldina?, Nové Zámky, Komárno. Deník bitevního korpusu.

6.1.1945 gard. podporučík Charčenko Grigorij Fedotovič, pilot 73 гиап, vzlietol vo dvojici s veliteľom na voľný lov do oblasti Komárno, kde sa nad cieľom stretli s 2 Bf 109 a v následnom boji Charčenko, pozorne kryjúc všetky manévre veliteľa a odrážajúc od neho všetky útoky nepriateľa, umožnil veliteľovi zostreliť 1 Bf 109. Zdroj.

6.1.1945  gard. por. Urban Pavel Fedorovič, pilot 73 гиап, vo formácii štyroch Jak-9 na voľný lov do oblasti Komárno. Vo výške 3 500 metrov sa stretli so
šesticou Bf 109 s ktorými vstúpili do vzdušného boja. V tomto boji Urban zo vzdialenosti 50-80 metrov pod uhlom 2/4 zostrelil 1 Bf 109, ktorý dopadol v oblasti Komárno. Zdroj.

6.1.1945 letel na prieskum vo dvojici gard. poručík Ivan Andrejevič Jangajev ako veliteľ roja 31 гиап. Od Komárna na Esztergom zaznamenal pohyb 60 áut a do 40 povozov. Od Komárna na Tatu 40 áut. Na stanici Kašmužada jeden transport s do 35 krytými vagónmi s parnou lokomotívou. V oblasti Kravany stretol šesť Bf 109, ktoré ho začali prenasledovať. Zdroj.

Aj gard. nadporučík  Ivan Petrovič Borovoj letel ako veliteľ roja 31 гиап. Vo dvojici prieskumom objavil so svojám číslom na stanici Gbely jeden transport 35 vagónov, z nich 8 bolo zakrytých plachtou. Od Komárna na Sutto obojstranný pohyb do 80 automobilov, vo väčšine v smere na Sutto. Z výšky 2000 metrov odfotografoval obce Mužla, Bajot, mosty cez Dunaj v Budapešti, a v centre Budapešti veľké ohniská požiarov. Zdroj.

18.1.1945 dostal gard. por. Krasnov Alexandr Borisovič, letec 48 горап, úlohu urýchlene určiť polohu vojsk v oblasti Esztergom a Komárno. V zložitých meteorologických podmienkach počas nízkeho letu za neutíchajúcej silnej nepriateľskej paľby z ručných zbraní úlohu splnil vynikajúco a získal cenné podklady pre veliteľstvo. Zdroj.

V noci z 19. na 20.1.1945 letouny Po-2 od 930 нбап bombardovaly cíle v okolí Komárna.

V noci z 20. na 21.1.1945 letouny Po-2 od 930 нбап bombardovaly cíle v okolí Komárna.

23.1.1945 vykonával gard. por. Černyš Petr Alexandrovič, letec 4. eskadrily 48 горап, prieskum železničných a cestných komunikácií na trase: Komárno, Bratislava. V oblasti Senice bol ostreľovaný silnou protilietadlovou paľbou keď fotografoval pohybujúcu sa autokolónu asi 80 automobilov. Zdroj.

4.2.1945 letouny Il-2 od 5 шак, 5 ВА pod přikrytím stíhačů od 331 иад, 5 шак, 5 ВА zaútočily na německé jednotky u města Krupina a Pliešovce (okres Zvolen). le prováděly průzkum u obcí města Banská Štiavnica, Žarnovice, Nitra, Nové Zámky, Komárno, Esztergom. Deník bitevního korpusu.

16.2.1945 posádka 511 орап v zložení pilot por. Cibenko Michail Jevmenovič a pozorovateľ por. Kononenko Ivan Fedorovič takticky správne a skúsene viedli vzdušný prieskum a dokladali veliteľstvu cenné informácie o vojsku nepriateľa. Svojím letom na prieskum objavili na ceste v smere Vráble na Nitru v pohybe kolónu do 90 automobilov, z Nitry na Hlohovec do 80 automobilov. Z Nitry na Piešťany do 110 automobilov, Nitry na Topoľčany pohyb do 180 automobilov a 70 povozov. Z Nitry na Nové Zámky do 130 automobilov, Farkasd (Vlčany) na Komárno pohyb dole pri rieke Váh do 80 automobilov, v oblasti Komárno cez rieku Dunaj a Nitra štyri činné prepravy a na stanici Nitra štyri súpravy. Zdroj.

21.2.1945 letouny Il-2 od 4 гшад, 5 шак, 5 ВА pod přikrytím stíhačů od 331 иад, 5 шак, 5 ВА zaútočily na německé jednotky u obce Keť (okres Levice), Farná (okres Levice), Svodín (okres Nové Zámky), Ľubá (okres Nové Zámky), Belá (okres Nové Zámky), Kaptalak?. Dvojice stíhačů vedla průzkum u města Banská Štiavnica, Nové Zámky, Komárno a Estergom. Deník bitevního korpusu.

6.3.1945 plnila posádka 1. eskadrily, 48 горап bojovú úlohu v oblasti Komárno. Na palube letel ako  palubný strelec a radista gard. rotm. Popov Semen Jemeľjanovič. Nad Komárnom bola posádka napadnutá dvoma Bf 109, no vďaka pozornému sledovaniu vo vzduchu a následnej činnosti veliteľa posádky, zbavili sa prenasledovania nepriateľom, a následne pokračoval v plnení určenej úlohy fotografovania železničného uzla Komárno. Zdroj.

6.3.1945 pilot nadp. Sereda Igor Jemeľjanovič, zástupca veliteľa letky 178 гиап, viedol prieskum vojsk a techniky nepriateľa v oblasti Kálnica, Zlaté Moravce, Nitra-Komárno. Počas letu stretol nemecký bombardér Ju 87, atakoval ho a zostrelil. Zdroj.

6.3.1945 počas bojového letu gard. kapitán Ščetinin Petr Romanovič, pilot a veliteľ letky 178 гиап uskutočnil prieskum v oblasti Kálnica, Zlaté Moravce, Nitra, Nové Zámky, Komárno. Prieskumom zaznamenal dve prepravy cez rieku Dunaj v oblasti Komárno a taktiež  intenzívny pohyb auto-transportov  po cestách Nitra-Šurany, Šurany-Senča (Podhájska), Nové Zámky-Komárno. Na železničnej stanici Nové Zámky objavil tri železničné súpravy s celkovým počtom do 120 vagónov. Zdroj.

6.3.1945 letel gard. ppor. Sviridov Sergej Pavlovič, pilot 188 гшап, vo dvojici s gardovým poručíkom Korkocenkom na prieskum nepriateľských vojsk v oblasti Komárno, Esztergom, Parkaň. Severne Esztergom zahliadol Sviridov päť automobilov nepriateľa, na ktoré uskutočnil útok. Výsledkom presného zásahu bômb zničil dva automobily nepriateľa s vojenským nákladom a okrem toho veliteľstvu doložil cenné informácie z prieskumu. Zdroj.

8.3.1945 útok na stanicu v maďarském Komarom uskutočnilo pre hustú oblačnosť iba desať bombardérov B-24 patriacich 98th BG, 15th Air Force USAAF z Itálie. Zdroj.

11.3.1945 por. Nikolaj Timofejevič Černikov, pilot 513 иап, letiac vo dvojici na prieskum letísk a železničných staníc v oblasti Nitra - Komárno, v zložitých meteorologických podmienkach objavil v oblasti Nitra, využívané nepriateľské letisko s lietadlami. Na stanici Komárno ďalej objavil veľké sústredenie vojenských železničných súprav. Všetky uvedené informácie boli súčasne odovzdané poručíkom Černikovom na veliteľský štáb k prijatiu ďalších opatrení. Zdroj.

11.3.1945 nadporučík Alexandr Grigorjevič Grigorjev, zástupca veliteľa letky 513 иап, obdržal úlohu fotografovania v oblasti Komárno. Nehladiac na zlé poveternostné podmienky a intenzívnu paľbu zo strany nepriateľa, nadporučík Grigorjev úlohu splnil úspešne, za čo od veliteľstva obdržal poďakovanie. Zdroj.

11.3.1945 por. Naum Naumovič Rabinovič, veliteľ roja 513 иап, pri plnení bojovej úlohy krytia šturmovikov v oblasti Komárno, stretol so svojou letkou skupinu nepriateľských lietadiel v počte šesť Fw 190, cieľom ktorých bolo napadnúť Il-2. Prvý zahliadol skupinu lietadiel poručík Rabinovič, vrhol sa na nich a prvým útokom rozprášil skupinu nepriateľských lietadiel. Zdroj.

18.3.1945 letouny Il-2 od 5 шак, 5 ВА pod přikrytím stíhačů od 331 иад, 5 шак, 5 ВА útočily na německé jednotky u města Tata, Kocs, Kömlőd, Környe, Várgesztes, Комаром. Deník bitevního korpusu.

19.3.1945 letouny Il-2 od 5 шак, 5 ВА pod přikrytím stíhačů od 331 иад, 5 шак, 5 ВА útočily  na německé jednotky jižně Dunaje a u obce Moča, Комаром. Deník bitevního korpusu.

V noci z 19. na 20.3.1945 letouny Po-2 od 930 нбап bombardovaly Komárno. Tu noc se zřítil Po-2 výr. č. 9065. Posádka npor. Dmitrij Makarovič Litvinov a por. Ivan Vasiljevič Suvorov zahynuli. Pohřbeni u obce Iža.

20.3.1945 úder bombardérov 218 нбад  bol uskutočnený piatimi deviatkami lietadiel na sústredenie vojsk nepriateľa v opornom bode Komárno. Druhý úder smeroval na sústredenie železničných súprav a automobilov v Gyori. Veliteľmi skupín boli skúsení velitelia eskadríl kapitáni V. I. Plotnikov, I. Ch. Lozovenko, A. V. Carev, M. A. Kočetkov, P. R. Žalibo a N. I. Agejev. Zdroj.

22.3.1945 letouny Il-2 od 5 шак, 5 ВА pod přikrytím stíhačů od 331 иад, 5 шак, 5 ВА útočily  na německé jednotky jižně Dunaje a u města Комаром. Deník bitevního korpusu.

helo8701.jpg (372544 bytes)

V noci z 26. na 27.3.1945 letouny Po-2 od 930 нбап bombardovaly Komárno.

27.3.1945 poručík Devjatov Aľbert Nikolajevič, navigátor posádky Po-2 od 930 нбап bombardoval Komárno. Vykonal dva bojové lety za noc v celkovej dĺžke 4 hod. Zdroj.

27.3.1945 poručík Devjatov Aľbert Nikolajevič, navigátor posádky Po-2 od 930 нбап bombardoval v oblasti mesta Komárno. Vykonal tri bojové lety za noc v celkovej dĺžke 6 hod. 35 minút. Zdroj.

V noci z 27. na 28.3.1945 letouny Po-2 od 930 нбап bombardovaly Komárno.

V noci z 28. na 29.3.1945 letouny Po-2 od 930 нбап bombardovaly Komárno.

Mapa rozmiestnenia nepriateľských pozemných jednotiek pred vojskami 2.UF podľa sovietskej rozviedky ku dňu 29.3.1945. helo9822.jpg (244895 bytes)

29.3.1945 poručík Devjatov Aľbert Nikolajevič, navigátor posádky Po-2 od 930 нбап bombardoval v oblasti mesta Komárno. Vykonal päť bojových letov za noc v celkovej dĺžke 7 hod. 50 minút. Zdroj.  

Приказ Верховного Главнокомандующего
30 марта 1945 года
№ 318 О форсировании рек Грон и Нитра и овладении городами на братиславском направлении Комарно, Нове-Замки, Шураны, Комьятице, Врабле

летчики генерал-полковника авиации Горюнова 5 ВА,

генерал-лейтенанта авиации Селезнева 5 ВА,

генерал-лейтенанта авиации Степичева 3 гшак, 5 ВА,

генерал-лейтенанта авиации Каманина 5 шак, 5 ВА,

генерал-лейтенанта авиации Подгорного 3 гиак, 5 ВА,

полковника Руббэ 218 бад5 ВА,

полковника Чанпалова 312 нлбад, 5 ВА,

полковника Чижикова 12 гшад, 3 гшак, 5 ВА,

полковника Шутеева 7 гшад, 3 гшак, 5 ВА,

полковника Тараненко 13 гиад, 3 гиак, 5 ВА.

полковника Юдакова 14 гиад, 3 гиак, 5 ВА,

подполковника Еременко (6 гиад, 3 гиак, 5 ВА)?,

полковника Сапрыкина 4 гшад, 5 шак, 5 ВА,

полковника Клобукова 264 шад, 5 шак, 5 ВА,

полковника Семененко 331 иад, 5 шак, 5 ВА,

полковника Лозенко 48 горап,

подполковника Бермана 511 орап, 5 ВА,

майора Балабана 92 иап, 279 иад, 3 гшак, 5 ВА.

Foto.

Fotomapa z roku 1950.