Dar na provoz webu můžete poslat na účet 2000606220 / 2010.

Hrdlořezy Kehlen

Vojenské cvičiště Hrdlořezy

23.07.2020

V únoru 1931 v dílně pana Podivína na Kněžských lukách na Žižkově dohotoven kluzák Skaut konstruktéra ing. Šlechty. Zálet provedl šéfpilot Ježek v Hrdlořezích.

Na konečné tramvaje 13. v Hrdlořezích provoz kluzáků na místním vojenském cvičišti, které mělo proti sobě velké stráně a údolíčko uprostřed, bez jediného stromu či keře. Samá tráva a nahoře ojedinělé zákopy pro vojáky.

28.2.1931 Ludvík Elsnic zalétal kluzák Skaut. Druhým přistáním rozbit podvozek. Úprava podvozku a poté během léta postaveny tři kusy Skaut 1, 2 a 3.

V květnu 1931 začal ing. Ludvík Elsnic a Huber Váhala s výcvikem 15 žáků. V tomto kurzu byl Bittner, Rodovský, Vyskočil, Pitrman atd., kteří si udělali zkoušku A.

3.8.1931 Ludvík Elsnic zalétal kluzák Skaut 3.

V roce 1931 byly uspořádány dva výcvikové kursy, jeden v Chomýži a druhý v Praze-Hrdlořezích. Účastníci těchto kursů se rozjeli domů, kde zakládali nové odbory bezmotorového létání.

28.9.1931 Ludvík Elsnic zalétal kluzák Skaut 1.

28.9.1931 začal první kurz. Kluzák se musel v sobotu odpoledne  a v neděli ráno smontovat a večer zase demontovat a odnést do dílny.

Instruktoři Antonín Podlešák a Jubert Váhala. Žáci: František Pitrman, S. Bílková, Jarmila Králová, Rašín ze Žižkova, Václavík, Frýda, Dr. Šimsa atd.

Kurz byl sledován veřejností. Jedna žena po vzletu kluzák přetáhla, pustila řízení a s výkřikem kluzák rozbila.

4.10.1931 Ludvík Elsnic zalétal kluzák Skaut 2.

17.10.1931 Elsnic letí se Skautem, kurz B, PO MLL Praha , .

Účastníci kurzu s předsedou MLL gen. Hanákem (uprostřed v klobouku) před kluzákem Skaut .

Instruktor kurzu ing. Elsnic a konstruktér kluzáku Skaut ing. Šlechta .

22.10.1931 začal druhý kurz.

24.11.1931 začal třetí kurz.


5.2.1932 začal čtvrtý kurz.

27.2.1932 začal pátý kurz.

7.5.1932 začal šestý kurz.

11.6.1932 Ludvík Elsnic zalétal Vyskočilův trupový větroň.

12.6.1932 Ludvík Elsnic zalétal kluzák ŠPŠ 1 kluků Jaroslava Špitálského, Antonína Půroka a Leopolda Šubrta. Před záletem . Celkem sedm startů - dva skoky.

Později byl překřtěn na Bábinku. Kluzák byl lepší než hojně používaný kluzák Skaut, pochvalně se o něm zmínil i tehdejší časopis Letec. Podrobnosti.

Protože konstruktéři byli jenom tři, nemohli bez pomoci druhých gumovým lanem odstartovat., proto na pomoc si vybrali pět modelářů ze Žižkova a dva z Vysočan. Byla to budoucí šestka rackařů. tento pomocný personál, dostával vždy v sobotu večer a v neděli večer po jednom "čundru" na jejich kluzáku. Byl to "šourák" po zemi za účelem vybalancování křídel. Gumové lano natahovalo mužstvo čtyři na každé straně. Pokud lano prasklo, dostal lanem plachtař a mužstvo. Byly z toho kotrmelce a pěkná jelita.

Před vzletem , .

Vrchní rada ing. Najbrt vyjednal s firmou, co měla velké státní zakázky na letišti Kbely, stavbu hangáru 8 x 15 m zadarmo ze starého stavebního dřeva na kraji údolí hrdlořezských strání. Vešel se tam později větroň Praha a dva smontované kluzáky.

18.6.1932

Z dílny na Kněžských lukách se vše potřebné přeneslo do hangáru. Poté se začala stavět v Libni, Na Maninách dřevěná plachtařská dílna PO MLL Praha. Kdy?

11.6.1932 Ludvík Elsnic zalétal kluzák VŠ 504 Hemelice konstruktérů Jaroslava Vyskočila a Adolfa Šubrta.

17.6.1932 další zálet.

Po úpravách zálety dokončil pilot Rezler. Na kluzáku se naučili létat četní letenští modeláři.

18.7.1932 byl zalétán větroň Praha, konstruktéra ing. Jaroslava Šlechty. Celkem pět startů.

V srpnu 1932 Jaroslav Špitálský s přáteli Antonínem Půrokem a Leopoldem Šubrtem půjčili kluzák ŠPŠ 1 Pokusné škole MLL - letní výcvikový tábor v Přestavlkách u Čerčan, za což jim bylo umožněno složit pilotní zkoušku A (Špitálskému i B), zajištěno hangárování v Hrdlořezích a možnost půjčování si gumového startovacího lana. Tam kluzák získal jméno "Bábinka" po pražské plachtařce Jarmile Králové. Podrobnosti.

Jeden z tvůrců ŠPŠ 1.

V letech 1932-33 Slávek Radovský létal s kluzákem Bábinka.


V březnu 1933 odvoz trupu Bábinky s novou gondolou na podvozku pěšky z libeňské dílny kolem Balabenky do Hrdlořez.

, , , , .

O velikonocích 16.-17.4.1933 Půrok a Šubrt v nepřítomnosti Špitálského, bez jeho povolení létali nad kopcem Balkán každý přes 2 minuty. Zatáčku dělali na kolonií Krejcárek. Šubrt ukončil další lety přistáním do zdi nouzových domků, dole pod kopcem. Rozbil předek i novou gondolu kluzáku Bábinka.

17.4.1933 byl ukončen instruktorský kurz s 32 adepty z celé ČSR.

Jaroslav Špitálský v Bábince.


23.6.1934 Rackaři zalétali kluzák ŠBK 1 Racek 1.

Poté tam létali každou neděli a sami se cvičili na zkoušku B, kterou odlétali v srpnu 1934 na Rané.

Buriánek dělal s Rackem 1 kurzy pro mládež. Kluzák byl poškozen mladým V. Rivierem a později byla kurzisty schválně rozkopána gondola a z toho důvodu byla odmontována. Poté při jednom přistání byl trup přeřazen. Tím Racek 1 dosloužil a Buriánkův pokus o vytvoření žižkovské letecké školy nevyšel.


Provoz kluzáku Zlin  Z V. Kdy?

Na podzim 1935 se v Hrdlořezích přestalo létat. Vojáci přenechali své cvičiště zahrádkářům.

Hangár byl převezen do Kyjí a postaven na druhém vojenském cvičišti na Čihadle.


.


.


Ortofotomapa 1938 a asi 2018.