Dar na provoz webu můžete poslat na účet 2000606220 / 2010.

Dúbravka Kaltenbrunn (maďarsky Pozsonyhidegkút)

MAPA.

15.11.2019

, , od prosince 1926 do 1939.

V septembri roku 1927 bol založený prípravný výbor aeroklubu Bratislava z iniciatívy JUDr. Gustáva Hubáčka a mjr. Viléma Stanovského. Prípravný výbor bol zložený vo väčšej miere z leteckých dôstojníkov, ktorí prejavili záujem a ochotu pomôcť pri budovaní športového letectva. Už v prípravnom období získal výbor dve lietadlá a organizačne zaistil teoretickú prípravu pre praktický výcvikGonzo.


Vo februári 1928 sekretár Aeroklubu JUDr. Gustáv Hubáček predložil k schváleniu stanovy Aeroklubu príslušným úradom. Aeroklub bol schválený pod názvom Slovenský Aeroklub M.R. Štefánika a stal sa súčasťou Aeroklubu Republiky Československej. Flotily provozovatelů.

Do konca roku 1928 mal Aeroklub 67 členov. V prvých rokoch svojej činnosti sa Aeroklub zameral na propagáciu letectva a získavanie finančných prostriedkov potrebných na krytie prevádzkových nákladov Propagačné lety a vystúpenia na leteckých dňoch vykonávali vojenskí piloti Vajnorskej posádky, ktorí zároveň vykonávali v Aeroklube funkcie učiteľov lietania ( jedným z nich bol Nikolaj Šapošnikov, veliteľ vojenského letectva v Bratislave).

Od roku 1928 provoz kluzáků Masarykovi letecké ligy (MLL) na Dúbravke. Gonzo.


.


.


.


.


.


Plachtársky výcvik na Dúbravke sa začal intenzívnejšie až v roku 1934.

Provoz i kluzáků Zlin  Z V.


V roku 1935 plachtári postavili hangár na úbočí Brižite. V tom istom roku zorganizovali prvé preteky. Rozvoj plachtenia mal pomaľšie tempo ako rozvoj motorového lietania. Bol náročnejší na fyzickú námahu a prácu.


Rumpálový výtah MLL Bratislava . Kdy?


V roce 1937 zahájil výcvik Otto Smik (* 20.1.1922).

Na zadní sedačce větroně EL 2 M Šedý vlk sedí Otto Smik. Gonzo.


Členovia Slovenského Aeroklubu M.R. Štefánika reagovali i na vnútornú a zahraničnú politiku. Tak sa zvýšil záujem o budovanie letectva a letecký výcvik. Inštruktori s veľkým úsilím cvičili pilotov pre letecké učilište v Prostejove i pilotov v akcii 1000 pilotov republike. Vedenie Aeroklubu spracovalo podrobný plán teoretickej a praktickej prípravy a zlepšením celej organizácie výcviku sa snažilo zaistiť zvýšené výcvikové úlohy. Dobre organizovaná propagácia vyvolala v Bratislave taký veľký záujem o letecký výcvik, že sekretariát aeroklubu musel zaviesť v poobedňajších hodinách pravidelné vybavovanie stránok. Propagačná komisia organizovala Národnú zbierku na Slovensku a jej výťažok bol venovaný na rozšírenie materialnej základne a krytie výcvikových nákladov.

---------- Prezident Beneš kapituloval před nacisty 30.9.1938 ----------

Po 6.10.1938 začal npor. v záloze Imrich Kubiš organizovat slovenské národní letectvo. Založil letecké oddělení Hlinkovi gardy. Letectvo - Slovenské krídla č. 8-9 1940, Ročník IV.

aa.png (466402 bytes)


---------- Vznik slovenského štátu 14.3.1939 ----------

Civilní znaky od května 1939.

Od 23.6.1939 první výsostné označení slovenských letadel, kdy čs. znaky na směrovce a na křídlech překryl bíle lemovaný dvojramenný červený kříž na modrém kruhovém podkladu.

Pojistka Otto Smika, plachtaře H. L. G. Gonzo.

10.9.1939 kolem dosavadního znaku (pro větší výraznost) ještě zaveden 15 cm široký bílý kruh. Toto označení navíc na obou stranách trupu a na křídlech doplnil německý Balkenkreuz  trámový kříž).


18.3.1940 Otto Smik odešel do zahraničí. Dne 28.11.1944 zahynul jako velitel No. 127 Squadron RAF u nizozemského města Zwolle.

Zřízen odbor Slovenského Aeroklubu - Slovenské krídla. Náborové akce. Začíná se vydávat časopis.

Německý NSFK daroval SLeS na 20 letadel.

Dielňa Iº SLeS na Radlinského ulici 24 v Bratislavě vyrábala klzáky Schulgleiter SG 38.

Letectvo - Slovenské krýdla č. 5 1940, Ročník IV.

Letectvo - Slovenské krídla č. 8-9 1940, Ročník IV.

Němci si postavili hangár. Jaká organizace? Kdy?

Od 15.10.1940 bylo na základě doporučení německé letecké mise při slovenském MNO zavedeno nové označení letadel SVZ, které však bylo zveřejněno až 3.2.1941. Díky tomu se ještě na jaře 1941 v praxi používalo obojí označení. Novým označením byl bíle lemovaný modrý kříž s červeným terčem uprostřed v rozměrech německého vzoru. Zároveň s tímto novým výsostným označením bylo zaváděno označení letek a školy. To se skládalo z bílých písmen na obou stranách trupu a z čísla, které uvádělo pořadí letadla v letce.

3.12.1940 Snem Slovenskej republiky přijal Zákon o SLeS. (Slovenský letecký sbor sústreďuje príslušníkov Hlinkovej gardy, Freiwilige Schutzstaffel, Hlinkovej mládeže a Deutsche Jugend (v daľšom texte HG, FS, HM a DJ), ktorí sa dobrovoľne prihlásia, a sú pre leteckú výchovu a výcvik spôsobilí.)

Bezmotorová letka č. 1 SLeS Bratislava. Od kdy?

Bezmotorová letka č. 20 Bratislava - Nem. Od kdy?


Slovenské krídla č. 1 September 1941, Ročník VI.

Slovenské krídla č. 2 Október 1941, Ročník VI.

Slovenské krídla č. 3 November 1941, Ročník VI.

Slovenské krídla č. 4 December 1941, Ročník VI.


.


Slovenské krídla č. 7 Marec 1943, Ročník VII

Fotky Mikuláše Fodora.

Schulgleiter SG 38 OK-024 .

Potvrzení z 28.6.1943 helo9540.jpg (69876 bytes).

Snímky sú zo začiatku mesiaca októbra 1943 a je to "céčko" Mikuláše Fodora na gondolovanom glajtri Scgulgleiter SG 38 OK-024. Inštruktor bol Ing. Anton Andreánsky., , .


Slovenské krídla č. 6 Február 1944, Ročník 8.

helo9494.jpg (77568 bytes) Slovenské krídla č. 8-9 Apríl Máj 1944, Ročník VIII.

Vetroň Grunau Baby II OK-300, zľava Kendera, Svrček a v mašine Miki Fodor.

, .

Neskôr pán Strejc z Káblovky vyrobil svojpomocne navijak z motocykla, ku ktorému pripojil bubon na navíjanie lana, ktorým ťahali lietadlá do kopca.

Miki Fodor, Ondro Kendera sedí na inštruktor skom zadnom sedadle vetroně Kranich.

 , .

helo5990.png (609862 bytes)

Zápis z pracovních schůzek Bezmotorové letky č. 1 SLeS Bratislava od 13.10.1944 do 2.3.1945. Gonzo.


4.4.1945 Sověti obsadili Bratislavu.

------ 8.5.1945 v 23.01 hod SEČ (u nás 9.5.1945 v 0.01 hod. SELČ) bezpodmínečná kapitulace Německa -----

Život Aeroklubu sa rozbehol okamžite po oslobodení. SNA pobočka Bratislava.

Skupina plachtárov so súhlasom nadriadených orgánov sťahovala korystné vetrone zo Spitzerbergu v Rakúsku a po ich oprave zahájila výcvik na svahoch Dúbravky. Gonzo.

Dovezli:

tři kluzáky Schulgleiter SG 38 OK-0002,

jeden větroň Akaflieg München Mü 13 OK-3051, plachtař a konstruktér Rudolf Slamka,

jeden větroň Akaflieg München Mü 17 „Merle“, plachtař Alois Zábrodský,

čtyři větroně Grunau Baby IIb

dva dvoumístné větroně DFS Kranich II OK-4003, OK-4005, 

jeden větron DFS Habicht

tři větroně DFS Olympia Meise, plachtař Július Kubinský

dva větroně DFS Weihe OK-3050, plachtař a konstruktér Štefan Pleško,

a jeden větroň Schleicher Rhönbussard.

 

17.6.1945 zahynula Ľudmila Bugárová, členka SNA pobočka Bratislava vo veku 17 rokov pri lete na klzáku Schulgleiter SG 38 na Dúbravke.


Hangár, kluzák Schulgleiter SG 38 OK-0002, Turanský a Zaubek.

DFS Kranich II  OK-4005, vľavo Tomáš Maňka , Ondro Kendera , Tomáš Maňka , Jožko Zaubek , , .


.


---------- 25.2.1948 prezident Beneš dokončil předání moci komunistům ----------


V roce 1949 postaven hangár v údolí. Gonzo


--------- 25.6.1950 komunisti přepadli Jižní Koreu ----------

Fotomapa z roku 1950 a 2010. Ve žlutém kroužku slovenský hangár. Kde je německý hangár?


Aeroklub priem. záv. Bratislava. hel981.jpg (115845 bytes)


Provoz na Dúbravke do roku 1952. Ján Móza uletěl na větroni do Rakouska. Gonzo. Úlety českých a slovenských pilotů.