Dar na provoz webu můžete poslat na účet 2000606220 / 2010.

Rozsévání látek z vrtulníků

Letecko chemická činnost

Letecké polnohospodářské práce

Letecké práce v zemědělství, v lesním hospodářství a v ochraně životního prostředí

22.01.2020

Praktické pokusy s vrtulníkem v zemědělství se u nás datují od léta 1948, kdy dr. Drachovská při hubení mšice makové na cukrové řepě - semenačce v okolí Čakovic pokusně použila vrtulníku (Fa 223 Drache) Avie VR-1 OK-BZX s pilotem kpt. Němečkem. Protože nebylo k dispozici vhodné rozprašovací zařízení, byl přípravek vysypáván z vrtulníku druhým členem posádky pomocí gumové hadice, napojené na zásobník. I přes tyto primitivní podmínky dosáhli letci poměrně dobrých výsledků.

Další pokusy pokračoval teprve až v roce 1957 s vrtulníky Mi-4 a Mi-1. (L+K 9/68)

Fotografie z originální dokumentace Mi-1M (zemědělská verze). helo1278.jpg (10716 bytes), helo1279.jpg (20465 bytes)

Několik vrtulníků, zakoupených pro naše vojenské letectvo v Polsku během roku 1965, pocházelo z posledních vyráběných sérii. Byly to Mi-1M s hydraulickými posilovači v systému řízení a se zástavbou zařízení pro letecké ošetřování zemědělských a lesních kultur chemickými látkami, tedy vlastně Mi-1NCh. Pět z těchto vrtulníků převzal na jaře 1966 Svazarm. Zemědělské zařízení bylo demontováno a stroje byly do rejstříku civilních letadel zapsány jako OK-UVA, OK-UVC, OK-UVD, OK-UVE a OK-UVV. V srpnu téhož roku došlo v oblasti Lounska k ohrožení úrody chmele, což si vyžádalo okamžité ošetření kultur chemickými prostředky. Pro urychlenou záchranu zeleného zlata, jehož sklizeň se blížila, byla vypracována aplikace chemikálií, ke které se hodily pouze vrtulníky. Akce se ujalo čs. vojenské letectvo. Letecký útvar akcí pověřený požádal prostřednictvím nadřízených složek Svazarm o navrácení zmíněných vrtulníků verze Mi-1NCh. V dílnách útvaru byly pak urychleně vybaveny bočními nádržemi na chemikálie, postřikovacím zařízením a potřebnými rozvody a pohony. Akce proběhla úspěšně a chmel byl zachráněn.

Zkoušelo se rozprašovací zařízení u HC-102 na bocích trupu. helo550.JPG (43293 bytes) (L+K 4/93)

Zkoušelo se i rozprašovací zařízení u HC-3 na bocích trupu v roce 1967. helo3584.jpg (78992 bytes), helo3583.jpg (42396 bytes) (L+K 17/76) helo659.JPG (37890 bytes) (L+K 16/89)

Vrtulníky Mi-2 byly používány u SLOV-AIR, podnik pre leteckú činnosť pro LCHČ od roku 1974. Instruktor Jiří Zahrádka. 

Letová akce. Otta Zemek na Lipně v roce 1977.

Boj proti obaleči skončil. Jeho průběh sledovaly všechny sdělovací prostředky a celá naše veřejnost se tak seznámila i s mnoha pracovníky a s technikou podniku Slov-air, pro nějž se stal boj proti tomuto škůdci lesů prvořadým a velmi náročným úkolem. Jak se jej zhostil, o tom přinese obšírný materiál L+K 20/80. I tam bude mít "slovo" vrtulník poznávací značky OK-GIT . . . Ve dnech 9. až 19. června měl základnu ve Špindlerově mlýně. Deset dní tedy kapitán Otto Zemek, obklopený jedenácti obětavými spolupracovníky, žil ve znamení vzletů a přistání, neboť s vrtulníkem ošetřil 1313 skutečných hektarů lesa a při 292 produktivních startech nalétal 48,61 produktivních hodin. L+K 18/80

Akce obaleč. V červnu 1980 byly v Krkonoších v Krušnohoří a v Jizerských horách nasazeny Mi-2 ze závodu 01. Piloti - Vaněk, Moznich, Polívka, Zahrádka, Hradský, Mazura, Havelka, Zemek, Rakovič. L+K 20/80

Od září 1980 se letecko-chemická činnost přejmenovala na letecké polnohospodářské práce.

helo1197.jpg (46620 bytes), helo1198.JPG (28070 bytes), .

Květen 1985 a pracovní plocha Studánka v Lužických horách, Mi-2 OK-KJQ helo8849.jpg (407458 bytes). Foto Petr Popelář.

Květen 1986 Pracovní plocha Studánka v Lužických horách, Mi-2 OK-PIR helo4177.jpg (485328 bytes), helo5466.jpg (392324 bytes), helo5468.jpg (400309 bytes), helo5474.jpg (531753 bytes). Foto Petr Popelář.

3.9.1990 letiště Frýdlant nad Ostravicí a Mi-2 OK-LJQ.

helo1554.JPG (55511 bytes)Vrtulník Robinson R22 Beta OK-XIE byl dodán pro bystřickou společnost Trans Agro v roce 1993. Vrtulník byl aplikačním zemědělským zařízením Apollo DTM3. Na Slovensku s ním létal pan Kuruc.

V roce 2003 úprava R22 OK-BIG firmy Aerocentrum pro LCHČ.

Postřik obaleče v květnu 2006 na jižní Moravě u Lanžhota vrtulníkem R22 OK-BLV pilotován Petrem Černým helo3146.jpg (267796 bytes), helo3147.jpg (273560 bytes), helo3148.jpg (115451 bytes), helo3250.jpg (18170 bytes), helo3251.jpg (37637 bytes). Foto Václav Hönl.

Březka u Velkých Popovic. Postřik kaštanů 12.5. helo3244.jpg (62412 bytes), helo3245.jpg (97033 bytes). Foto Václav Hönl.

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) kvůli přemnožení vosičky ploskohřbetky smrkové na několika místech v Krkonoších naplánovala chemický postřik. Vrtulník R22 OK-FFF pilotován Petrem Černým (firma AEROCENTRUM, spol. s r. o.) nad postiženými lokalitami létal 7. až 9.7.2006, správa v inkriminovaných místech uzavřela turistické cesty i cyklostezky. Správa se rozhodla postřik použít na 185 hektarech lesních porostů v okolí křižovatky Na rovince, Třídomí a nedaleko Rezku, které leží ve III. zóně národního parku. Byl použita chemická látka Dimilin, která není pro teplokrevné živočichy jedovatá. Ploskohřbetka smrková je přibližně centimetr velká vosička, která vyhledává středně staré smrkové porosty, v jejichž korunách klade většinou na loňské porosty vajíčka. Z nich se vylíhnou housenky, které sžírají smrkové jehlice. V případě přemnožení ploskohřbetky mohou stromy, případně celý porost uschnout. Zvýšený výskyt ploskohřbetky sledovali správci národního parku již v předchozích letech, letošní výskyt však považují za kalamitní na několika stovkách hektarů.  Heliport Mísečky helo3246.jpg (74765 bytes), helo3247.jpg (70520 bytes), helo3248.jpg (55963 bytes), helo3249.jpg (29466 bytes). Foto Václav Hönl.

Správci šumavských lesů vyzkoušeli nový způsob boje proti kůrovci. Roztok houby Beauveria bassiana, který již několikrát proti broukům použili, stříkali 12.9.2009 poprvé z vrtulníku BO 105C firmy HELIWORK CZ ze speciálního zařízení na hašení požárů. Podrobnosti. 

V září 2013 na letišti Plasy helo7223.jpg (464844 bytes) R44 OK-GES s postřikovacím zařízením Apollo Spray DTM-4. Podrobnosti.

 

Rozsévání látek pomocí podvěsu

Odkazy : L+K 21/77, 18/80, 10/81, 10/83, 5/85, 3,15/88, 7/94, AIN 11/99

Hončarenko Roman Ing. - Nad poli a lesy (L+K 15,16/89)

Daniel Stanislav Ing. - Letectvo v polnohospodárstve, Slov-air 1984

Výstroj vrtulníků

Nádrže na chemikálie - Mi-2 má 2 nádrže po 600 l. Na spodní část nádrží je možné namontovat vanu na postřik s čerpadlem poháněným elektromotorem. Při postřiku je zabezpečené hydromíšení. Při postřicích se požívají membránové dýzy na upravených ráhnech. Hektarová dávka aplikované dávky závisí na rychlosti vrtulníku. Pohybuje se v rozmezí 40 až 125 l/ha.

Ráhna pro postřik - připevněné k vrtulníku. U Mi-2 mají hlavní ráhna rozpětí 14,3 m a zadní ráhno 2,5 m.

Rozmetadla práškových chemikálií - poháněné elektromotorem a montované na spodní část nádrží namísto postřikovacího zařízení.

Rozmetadlo Apollo.