Dar na provoz webu můžete poslat na účet 2000606220 / 2010.

Provoz vrtulníků u policie po převratu

09.06.2020

Náčelník plk. JUDr. J. Tarčák. Celkem 15 vrtulníků Mi-2 a 6 vrtulníků Mi-8 B-8427, B-8532, B-8938, B-8231, B-8733 a B-8939.

V roce 1990 přejmenování LS SNB na Úřad FMV pro leteckou službu ÚFMV LS s ředitelem mjr. JUDr. Vladimírem Panenkou. Vyčlenění dopravní sekce. Vznikl Státní letecký útvar SLÚ. Organizačně spadal pod Úřad předsednictva vlády ČSFR. Vedoucím byl jmenován JUDr. Zdeněk Fridrich.

Potlačování vzpoury vězňů v Leopoldově v březnu 1990 za pomoci Mi-2 a Mi-8.

K 27.3.1990 byly vyřazeny a armádě předány vrtulníky Mi-2: B-2832 jako 5432 a B-2834 jako 5434.

Vypsán konkurz na lehký vrtulník určený hlavně do služby u LZS.

Od 2.7.1990 byl zahájen provoz LZS v Hradci Králové.

A v roce 1991 přejmenování na Leteckou službu Federálního policejního sboru LS FPS.

První vrtulník BO 105CBS4 B-5763 slouží od 7.5.1991. (L+K 15/91) První nasazení v LZS se uskutečnilo 8.8.1991. (L+K 21/91)

?

BO 105CBS4 B-5763

Knotek ? Ohnutí ocasního nosníku.

Od roku 1992 byly vrtulníky postupně opatřovány modrobílým nátěrem s bílými nápisy POLICIE. Jako první s tímto nátěrem létal vrtulník Mi-2 B-2530.

Třetí vrtulník BO 105CBS4 (B-5265) přistál na Ruzyni 26.3.1992. (L+K 8/92)

helo1497.jpg (243982 bytes) Letové zkoušky Mi-2 B-2408 a BO 105 s termovizním kompletem firmy Tadiran. (L+K 7, 9/92)

Konkurs FMV na střední víceúčelový vrtulník. (L+K 19/92)

Vrtulník Bell 412HP byl předváděn 24.2.-5.3.1992.

helo81.JPG (118526 bytes) Vrtulník PZL Kania B-3211 byl ověřován v LZS od 13.4.1992. Od 1.9.1992 do 1.8.1993 byl zkušebně provozován v LZS. (L+K 9, 24/92)

22.4.1992

BO 105CBS4 B-5763

Hloušek

Habrůvka

Ztráta ovladatelnosti v zatáčce a pád na střechu stodoly příbuzného.

Vrtulník Aerospatiale AS 365 Dauphin II. byl předváděn 15.5.1992 v Hradci Králové.

Rozdělení vrtulníků. 

Česko převzalo devět vrtulníků Mi-2: B-2910, B-2911, B-2530, B-2531, B-2743, B-2745, B-2928, B-2929, B-2047 vrtulník PZL Kania B-3211, vrtulníky Mi-8 B-8733 a B-8938 a vrtulníky BO 105CBS-4 B-5265, B-5278 a B-5292.

Slovensko převzalo vrtulníky Mi-2: B-2950, B-2909, B-2744, B-2406, B-2405 a B-2048, vrtulníky Mi-8 B-8427, B-8231, B-8532 a B-8939.

Provoz vrtulníků české policie