114 Tayeset "Ha'Super Frelon" - The Super Frelon Squadron

The Night Guides Squadron

Základna Tel-Nof

28.09.2010

V roce 1965 byla podepsána smlouva na nákup vrtulníků Sud Aviation SA 321K. 20.4.1966 se do Izraele dostal první těžký vrtulník SA 321K Super Frélon Tzir´ah a tvořil tak zatím jediný inventář nové 114. tajeset. Do vypuknutí Šestidenní války byly dodány 9 kusů, po válce další 4 kusů. Celkem sloužilo 13 kusů do roku 1991.

 

helo2457.jpg (102397 bytes), helo3868.jpg (84485 bytes), helo2793.jpg (32123 bytes)

Šestidenní válka  5. -10.6.1967 Operace Moked

Období 1967-1973 Hattasha Opotřebovací válka

Izrael dostal z Francie 4 kusy před válkou objednaných vrtulníků Tzir´ah. Další prodej byly francouzskou vládou vetován.

Válka dne smíření Yom Kippur 6. - 24.10.1973  

114. tajeset byla v roce 1973 doplněna vrtulníky Yas´ur.

Období 25.10.1973 - 1982 

Během let 1974-75 se dočkaly modernizace Tzir´ah. Dostaly americké motory.

19.11.1977 po 29 letech násilí a pěti válkách, egyptský prezident přistál v Izraeli. Létal i vrtulníkem Tzir´ah.

Libanonská válka 1982 Operace Mír pro Galileu - odchod z Libanonu v roce 2000

Izraelské vrtulníky pravděpodobně v této době dostaly na trup identifikační znak ve tvaru V.

V roce 1990 bylo pronajato deset Yas´ur (CH-53A) z výzbroje USMC (k 118. tajeset),  v roce 1992 bylo pronajato dalších 6 kusů a v roce 1993 dalších deset kusů. Po úpravách byly zařazeny k 114. a 118. tajeset. Celkem dodáno asi 53 kusů.

Sedm přeživších strojů Tzir´ah 114. tajeset bylo v roce 1991 vyřazeno. Vrtulníky tohoto typu sloužily 25 let.

helo2472.jpg (260050 bytes) Dne 4.2.1993 byl z vrtulníkových dílen Mata (vrtulníková divize IAI) na jeruzalémském letišti Atarot dodán první exemplář modifikovaného stroje Yas´ur 2000. Modernizováno celkem 42 (30) strojů. První let vykonal v červnu 1992 a od konce roku byl testován u 601. tajeset. V létě 1994 byl první stroj dodán jednotce.

Vyřazení posluchačů letecké akademie 30.6.2005.

Operace Letní déšť a Jen odměna 28.6.-14.8.2006

Vyřazení posluchačů letecké akademie 29.6.2006. Vrtulník Yas´ur 2000 předvádí akci SAR s jednotkou 669 helo3847.jpg (421760 bytes).

helo3809.jpg (534469 bytes)1.11.2007 předvedení prvního modernizovaného vrtulníku Yas´ur 2025. Modernizace vrtulníků. (L+K 12/07)

Video.