Dar na provoz webu můžete poslat na účet 2000606220 / 2010.

Cvičná letka leteckého pluku 5

Cvičná letka leteckého pluku 5

Bojové středisko bombardovací

Cvičná letka leteckého pluku 5

14.11.2019

, , od 12.1926.

1.10.1929 byl zaveden jednopísmenný kód letek na boku letounu vedle plukovního znaku na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 11.980-III./1.odděl.1929.

15.4.1937 v Brně vznikla Cvičná letka leteckého pluku 5.

24.1.1938 se při letu z Prahy do Brna u obce Havlíčkova Borová (okres Havlíčkův Brod) zabil plk. let. Jindřich Maršálek (velitel Leteckého pluku 5), npor. let. Václav Vyskočil (zatímní velitel Letky 76) a čet. dsl. Otakar Sláma. Při kroužení za mlhy s letounem MB 200.3 "D3" nízko nad zemí ve zvlněném terénu, zachytil pravým křídlem o zem a letoun částečně shořel. he373.jpg (784600 bytes) Zdroj. Zdroj2. Letecká badatelna.

V září 1938 Cvičná letka leteckého pluku 5, D, velitel mjr. let. Karel Seehars. Podléhala veliteli Náhradní perutě leteckého pluku 5 . Výzbroj tvořily letouny Aero Ab 101, Aero MB 200, Avia F IX a další stroje.

24.9.1938 se Cvičná letka leteckého pluku 5 začlenila do Mobilisačního tělesa 605 jako součást mobilizovaného útvaru 605-C-1. Vznikla Cvičná letka leteckého pluku 5  Velitel mjr. let. Karel Seehars. Podléhala veliteli Náhradní perutě leteckého pluku 5.


27.9.1938 se Cvičná letka leteckého pluku 5 přesunula do Kunovic.

28.9.1938 se Cvičná letka leteckého pluku 5 přejmenovala na velitelství Bojového střediska bombardovacího. Krycí jméno Borovice. Velitel pplk. let. Vladimír Charousek. Podléhalo veliteli Velitelství letectva hlavního velitelství. Výzbroj tvořily letouny Aero A 230, Aero Ab 101, Aero MB 200, Avia F IX.

---------- 30.9.1938 prezident Beneš zlomil národu páteř ----------

11.10.1938 bylo velitelství Bojového střediska bombardovacího demobilizováno.


Přesun do Brna. Kdy.

Cvičná letka leteckého pluku 5.