Střední a vysoké školství se zaměřením na letectví

01.09.2016

Praha

Škola povětrnostní služby VÚ 4648 v Praze

Letecké výcvikové středisko v Praze

Učiliště Letov do 1990

Učiliště Motorlet do 1990

Učiliště Mesit

Učiliště Let

LOK - učňovské středisko v Praze

Závodní škola práce ČSA, Praha-Ruzyně od roku 1953

Střední odborné učiliště dopravní, Praha-Ruzyně od 1992

Střední odborná škola civilního letectví, Praha-Ruzyně od 2005

Střední průmyslová škola - Praha 10, Na Třebešíně, (L+K 22/96). .

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola dopravní - Praha 1, Masná 18, (L+K 10/94 , 1,25/96, 15/99)

Vojenská inženýrská akademie v Praze (1948-51)

ČVUT v Praze, v roce 1929 zavedení specializačních kursů letectví. Do roku 1951.

ČVUT, Fakulta strojní, Katedra letadel, studijní obor letadlová technika v Praze (od 1976) (L+K 2/78, 18/82, 15,19/83, 10,19/87, 4/90, 13/00)

ČVUT, Fakulta strojní, Katedra letadel, obor letecká výroba v Praze (od 1981)

ČVUT, Fakulta strojní, Katedra letadel, obor provoz letadel v Praze (od 90. let)

ČVUT, Fakulta strojní, Ústav vozidel a letadlové techniky, odbor letadel v Praze od 1998

ČVUT, Fakulta strojní, Ústav letadlové techniky v Praze od 1.10.2007

ČVUT, Fakulta dopravní, Letecká škola v Praze od roku 1995 (L+K 19/01)

ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav letecké dopravy v Praze od 2002

Vysoká škola obchodní, bakalářský obor Letový provoz od 2013

Čechy

Vyšší zemská průmyslová škola - obor letecký v Mladé Boleslavi

Odborné učiliště n. p. Středočeské strojírny ve Vodochodech 1958-76

Střední odborné učiliště strojírenské ve Vodochodech 1976-90

Střední odborné učiliště Odolena Vodě

Soukromé střední odborné učiliště Vodochody, s.r.o. (L+K 18/98, 21/00).

Střední průmyslová škola strojní, Odolena Voda. (L+K 25-26/99, 1/00, 24/01)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Odolena Voda (L+K 2/06)

Střední škola letecké a výpočetní techniky Odolena Voda

Pilotní kurs pro dvoumotorová letadla v Plzni

Kurz leteckých pozorovatelů dělostřelectva KLPD v Plzni (1952)

Střední průmyslová škola dopravní v Plzni

Stíhací výcvikové středisko v Českých Budějovicích

Škola leteckých dorostenců ŠDL (?) v Liberci (od 1.8.1945 do 15.9.1945)

Přípravná letecká škola v Liberci (od 1.8.1945 do jara 1946, přesun do Šternberka)

Letecká spojovací škola v Liberci do 1946.

Vojenská odborná škola pro letecké mechaniky VOŠLM v Liberci VÚ 4651 (od 1.8.1945) (L+K 4/08) V září 1949 byla škola redislokována do Liptovského Mikuláše a reorganizována na Letecké technické učiliště.

Škola pro technické důstojníky letectva v záloze ŠDLZ v Liberci

Škola důstojnického dorostu ŠDD v Liberci (minimálně 1948-49)

Škola důstojnického dorostu v Hořicích v Podkrkonoší (1952, přesun do Kremnice) Info.

Letecká spojovací škola v Padubicích (od 1.8.1945 do 31.7.1946, přesun do Chrudimi)

Škola na důstojníky letectva v záloze v Pardubicích (od 1.10.1946, poslední nástupní ročník 1948)

Pilotní škola elementární v Pardubicích

Škola pro letecké navigátory v Pardubicích

Letecká spojovací škola VÚ 4649 v Chrudimi (od 1.5.1946)

Letecká spojovací škola VÚ 4649, VÚ 9399 v Chrudimi (1946-50)

Letecké spojovací učiliště/Instrukční pluk VÚ 9399 v Chrudimi (1950-53)

Letecké spojovací a šturmanské učiliště/Instrukční pluk VÚ 9399 v Chrudimi (1953-54)

Ústřední letecká škola v Chrudimi (1956-62)

Navigační škola LU VÚ 9982 v Havlíčkově Brodě (1950-51)

Navigační škola LSU VÚ 4649 v Havlíčkově Brodě (1951)

Letecké výcvikové středisko v Havlíčkově Brodě

 

Letecká vojenská akademie v Havlíčkově Brodě (od 1.10.1945 do 1.2.1946, přesun do Hradce Králové)

Letecká vojenská akademie v Hradci Králové VÚ 4640 (od 1.3.1946 do 1951) 

Vyšší škola důstojníků letectva v Hradci Králové (od 1951-55)

Kurzy pro velitele letek, pluků, navigační a střelecké důstojníky a štábní pracovníky v Hradci Králové

VŠS - vojenská katedra v Liberci (od 1. 10. 1953 do 30. 9. 1990) 1973

VŠST fakulta textilní - vojenská katedra v Liberci (od 1962 do 1990) - výchova techniků pro vrtulníky Mi-4 (1965-69), Mi-8 (1969-1987), Mi-24D (1981-90) a Mi-17 (1988-90). Vrtulník Mi-1 4003 získala vojenská katedra asi v roce 1983. Ten se později dostal do muzea v Kbelích.

Pedagogické instituty v Liberci a Ústí nad Labem, od 1964 pedagogická fakulta v Ústí nad Labem - vojenská katedra výchova techniků pro vrtulníky Mi-8 (od 1986)

Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice

Morava

Vojenské výcvikové středisko vojínek letectva v Žamberku

Poddůstojnická škola leteckých specialistek v Žamberku

Přípravná letecká škola v Šternberku (VÚ 5477 či VÚ 1545) (od jara 1946 do 1950)

Škola důstojnického dorostu ŠDD v Frenštátě pod Radhoštěm (15.10.1948 až 31.8.1953)

Škola důstojnického dorostu ŠDD v Novém Jičíně (15.8.1949 až 9.1952)

Škola důstojnického dorostu letectva v Novém Jičíně (10.1952 až 31.8.1953)

Škola na důstojníky letectva v záloze v Prostějově (od 3.10.1945 do 1946, přesun do Pardubic)

Letecké učiliště VÚ 2295 v Prostějově (od 1.8.1945 do 1.9.1959)

Vojenské letecké učiliště VLU v Prostějově 

Pilotní škola elementární v Prostějově na letišti I. (létalo se na C-106)

Pilotní škola pokračovací v Prostějově na letišti II. (na C-2)

Vyšší škola důstojníků letectva v Prostějově

Pilotní škola elementární v Olomouci (na C-106)

Škola pro učitele létání ŠPUL v Olomouci (na C-104, C-106, C-2)

Výcvikové středisko leteckých specialistů v Olomouci

Vojenská letecká učňovská škola VLUŠ v Olomouci

Výcvikové středisko Přerov - Želatovice (1993- 2008)

Odbor přípravy vzdušných sil Vyškov (od 2008)

Letecká škola v Holešově (Mi-2) (80. léta)

Soukromá střední odborná škola, s.r.o., 

Střední odborné učiliště letecké s. r. o. Kunovice

Střední škola letecká s. r. o. Kunovice

4. výcvikový prapor ILS (Výcvikové středisko letectva) v Brně (od 1969 do konce 80. let, přesun do Mošnova. Zpět v roce 1993)

Vojenská střední škola v Brně

 

Ústav letecké dopravy, Institut dopravy, Fakulta strojní, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola technická dr. Edvarda Beneše  v Brně, od roku 1937 se ke specializaci motorová doprava přidružilo studium letectví. Do roku 1951.

Vojenská technická akademie VTA v Brně od 1951 (L+K 17/76)

Vojenská technická akademie Antonína Zápotockého v Brně od roku 1954

Vojenská akademie Antonína Zápotockého v Brně od roku 1958 do roku 1970. Dále jen nepravidelná výuka podnikových stipendistů. (KV 17/61, L+K 17/76, 10/81)

Vysoké učení technické, Fakulta strojní, Katedra letadel v Brně 1982

Vysoké učení technické, Fakulta strojní, Katedra letadlové techniky v Brně 1982-1993

Vojenská akademie, Fakulta letectva a PVO v Brně od roku 1990-2004 (L+K 15/94, ATM 4/97)

Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Letecký ústav v Brně od 1993 (L+K 17/96)

Univerzita obrany v Brně od 1.9.2004

Slovensko

V 30. letech působil Jaroslav Kamarýt jako instruktor v Letecké škole pro důstojníky- kadetky - v Košicích.

Škola pro navigátory a radiotelegrafisty - střelce, 1945 – 1946  v Malackách

Letecká střelecká škola, 1946 – 1947  v Malackách

Letecké střelecké učiliště (VÚ 8916, od 1.10.1949 VÚ 4562), 1947 – 1950  v Malackách

Školní základna VI (VÚ ????, od 1.10.1949 VÚ 7474), 1947 – 1950  v Malackách

Letecká střelnice (Vojenský výcvikový tábor letectva) VÚ 4562, 1950 (1951) – 1952  v Malackách

Letecké střeliště (VÚ 4562), 1953 – 1963  v Malackách

Výcviková základna letectva (VÚ 4562), 1963 – 1992  v Malackách

Pilotní škola elementární v Piešťanech

LOT - učňovské škola v Trenčíně

Pilotní škola pokračovací v Trenčianských Biskupicích (C-3)

Letecká přípravná škola LPŠ v Dolním Kubíně (od 1950-1952) Info.

Letecké technické učiliště LTU v Liptovském Mikuláši (od 1949 do 1959)

Škola technického dorostu letectva  v Liptovském Mikuláši (od 1952 do 1955)

Technické učiliště v Liptovském Mikuláši (od 1959 do 1973)

Vysoká vojenská technická škola v Liptovském Mikuláši (od 1973-ASR)

Škola mladších technických specialistů letectva v Liptovském Hrádku (letiště Mokraď) (1952-53)

Vojenská letecká škola leteckých mechaniků v Popradě

Letecká spojovací škola (2) ve Spišské Nové Vsi

Pilotní škola pokračovací ve Zvolenu (Sliač)

Škola mladších spojovacích specialistů letectva ve Zvolenu

Škola důstojnického dorostu ŠDD v Kremnici (z Hořic, 1.10.1952 až 30.8.1957) Info.

Pilotní škola elementární v Prešově

Vojenské letecké učiliště v Košicích (z HK od 1.9.1959 do 31.7.1963) (L+K 2/99)

Vyšší letecké učiliště VLU v Košicích (od 1.8.1963 do 30.8.1973) (L+K 18/69)  

Vojenská střední odborná škola letectva VSOŠL (VLU) v Prešově (od 1967-součást VLU) - studijní obory strojírenství a obor elektrotechnický. (L+K 4/76, 13/78, 19/81)  

Vojenské letecké učiliště VLU v Prešově (od 1973) (L+K 26/77, 19/81)

Dvouletá důstojnická škola letecká v ? (L+K 19/81, 3/82)

Vysoká vojenská letecká škola SNP VVLŠ SNP v Košicích (od 1. 9. 1973 do 1992) (L+K 10,21/74, 4/76, 6/78, 9/79, 17/81, 24/83, 9/82, 19,24/83, 8/87)

 VŠ - vojenská katedra v Košicích (od 1962 do 1990) ?

Vysoká vojenská technická škola  v Liptovském Mikuláši (od 1973-

VŠDS - katedra provozu a ekonomiky letecké dopravy v Žilině (L+K 14/69, 4/79, 3/81, 4/86)

 

 

Odkazy:

Galerie vojenských škol (L+K 16-25/81, 7/82)

Jiří Fidler a Jiří Rajlich - Soumrak králů vzduchu Čs. vojenské letectvo 1945-1950, Ares, s.r.o., 2000

Valenta Jiří - S vrtulí na srdci (Z historie Inženýrské letecké služby), Zlínek, 1999

Schneider Dušan - Osudy letců II.

Ladislav Vejvoda - Letecké příběhy jak je psal život, Svět křídel, září 2010