Lahatut, Peten

190 Tayeset "Ha'Defender'iet" - The Magic Touch Squadron, The Defender Squadron

Základna Palmahim, Ramon, Ramat David

21.03.2015

Od dubna 1977 se testovaly a po úspěšných testech se zavedly lehké MD-500MD/TOW Lahatut. Zakoupeno bylo celkem 30 kusů (jeden stál třetinu vrtulníku Tzefa) a 6 kusů MD-500E. sloužily od prosince 1979. Plnily bitevní úkoly s PTŘS TOW a spojovací. Později jako cvičné. Sloužily do roku 1995 (září 1997).

V březnu 1980 byla na základně Palmahim založena 190 tajeset. Ve výzbroji bitevní vrtulníky Lahatut.

Libanonská válka 1982 Operace Mír pro Galileu - odchod z Libanonu v roce 2000

Od 11.6.1982 izraelské vrtulníky dostaly na trup identifikační znak ve tvaru V.

helo2452.jpg (43616 bytes), helo3408.jpg (113565 bytes).


V roce 1984 se 190. tajeset přesunula ze základny Palmahim na novou základnu Ramon. helo3410.jpg (114404 bytes)

V roce 1993 tři roky po dodávce prvních vrtulníků Peten, přiváží C-5 Galaxy dalších 24 vrtulníků Peten. Vrtulníky se dostaly do výzbroje 190. tajeset. Provozováno jich bylo celkem 42 kusů. helo2453.jpg (54083 bytes)

Vrtulníky Defender byly vyřazeny v roce 1995 (září 1997). Vrtulníky tohoto typu sloužily 18 let.

19.2.2004 helo3884.jpg (386911 bytes). Muzeální kus MD 500MD/TOW od 190. tajeset.

1.2.2005 113. tajeset vyřadila Peteny. Ty byly k 15.2.2005 předány 190. tajeset.

Vyřazení posluchačů letecké akademie 30.6.2005.  


190. tajeset se přesunula na základnu Ramat David.

Operace Letní déšť a Jen odměna 28.6.-14.8.2006

Vyřazení posluchačů letecké akademie 29.6.2006.  Video - střelba kanonem vrtulníku Saraf. 

Video z 11.2008.

Na začátku roku 2010 přišel do služby první modernizovaný vrtulník Peten 812. L+K 3/11

V červnu 2010 společné střelby s 159th Combat Aviation Brigade “Thunder” US Army v jižním Německu.