Trpýsty-Trpist

MAPA.

15.11.2019

Byl tady za války radar?

15.2.1950 bylo zřízeno ve Kbelích Letecké operační středisko 1 VÚ 1115 (LOS 1) s podřízenou 1. radarovou stanicí. Pravděpodobně byl v provozu přehledový radar RZ-III (ukořistěný FuMG 80 Freya).