Náhradní letka leteckého pluku 5

První náhradní letka leteckého pluku 5

Druhá náhradní letka leteckého pluku 5

Náhradní letka leteckého pluku 5

14.11.2019

, , od 12.1926.

1.10.1931 ve Kbelích vznikla Náhradní letka leteckého pluku 5. Podléhala veliteli Náhradní peruti leteckého pluku 5 .


16.9.1937 se Náhradní letka leteckého pluku 5 přesunula do Brna.

V září 1938 Náhradní letka leteckého pluku 5. Velitel škpt. let. Jan Jahoda.

24.9.1938 se Náhradní letka leteckého pluku 5 začlenila do Mobilisačního tělesa 605 jako součást mobilizovaného útvaru 605-C-1. Vznikla První náhradní letka leteckého pluku 5 (velitel škpt. let. Jan Jahoda) a Druhá náhradní letka leteckého pluku 5 (velitel por. let. Tomáš Kozák). Podléhaly veliteli Náhradní peruti leteckého pluku 5.

---------- 30.9.1938 prezident Beneš zlomil národu páteř ----------

22.10.1938 byla První náhradní letka leteckého pluku 5 demobilizována.

22.10.1938 byla Druhá náhradní letka leteckého pluku 5 demobilizována.