Cvičná letka leteckého pluku 6

Cvičná letka leteckého pluku 6

Cvičná letka leteckého pluku 6

14.11.2019

, , od 12.1926.

1.10.1929 byl zaveden jednopísmenný kód letek na boku letounu vedle plukovního znaku na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 11.980-III./1.odděl.1929.

1.3.1936 vznikla Cvičná letka leteckého pluku 6. Podléhala veliteli Náhradní peruti leteckého pluku 6 .

V září 1938 Cvičná letka leteckého pluku 6, G, velitel mjr. let. Pavel Pochop. Výzbroj tvořily letouny Aero Ab 101, Aero MB 200, Avia B 71, Avia F IX, Letov Š 328 a další stroje.

24.9.1938 se Cvičná letka leteckého pluku 6 začlenila do sestavy Mobilisačního tělesa 606 jako součást mobilizovaného útvaru 606-C-1. Vznikla Cvičná letka leteckého pluku 6. Velitel mjr. let. Pavel Pochop. Podléhala veliteli Letecké brigády. Výzbroj tvořili letouny Airspeed AS 6E, Avia F IX, Douglas DC 2, Douglas DC 3 a Savoia-Marchetti SM 73.

---------- 30.9.1938 prezident Beneš zlomil národu páteř ----------

22.10.1938 byla Cvičná letka leteckého pluku 6 demobilizována.