Dar na provoz webu můžete poslat na účet 2000606220 / 2010.

Cvičná letka leteckého pluku 3 (1927)

Cvičná letka leteckého pluku 3 (1938)

Bojové středisko pozorovatelů (1938)

14.11.2019

, , od 12.1926.

1.4.1927 se Druhá náhradní letka leteckého pluku 3 přejmenovala na Cvičnou letku leteckého pluku 3

1.10.1929 byl zaveden jednopísmenný kód letek na boku letounu vedle plukovního znaku na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 11.980-III./1.odděl.1929.

29.5.1937 nehoda letounu Praga E 39.65 od Cvičné letky leteckého pluku 3 při přistání. Převrácení.

,


V lednu 1938 se přesunula do Piešťan.

V září 1938 Cvičná letka leteckého pluku 3, M, velitel mjr. let. Otto Baier. Podléhala veliteli Náhradní peruti leteckého pluku 3. Výzbroj tvořily letouny Aero A 100, Aero Ap 32, Avia B 34, Avia B 534, Avia Ba 122, Letov Š 328, Praga E 39, Praga E 241.

24.9.1938 byla Cvičná letka leteckého pluku 3 začleněna do sestavy Mobilisačního tělesa 603 jako součást mobilizovaného útvaru 603-C-1. Vznikla Cvičná letka leteckého pluku 3  Krycí jméno ? Velitel mjr. let. Otto Baier. Podléhala veliteli Náhradní peruti leteckého pluku 3.


27.9.1938 přesun do Brunovců.

28.9.1938 byla Cvičná letka leteckého pluku 3 přejmenována na velitelství Bojového střediska pozorovatelů. Krycí jméno ? Velitel mjr. let. Karel Holub a od 6.10.1938 mjr. let. Otto Baier. Přesun do Brunovců. Kdy? Podléhalo veliteli Velitelství letectva hlavního velitelství. Výzbroj tvořily letouny Aero A 100, Aero A 230, Aero Ap 32, Letov Š 328 a Praga E 241.

---------- 30.9.1938 prezident Beneš zlomil národu páteř ----------

11.10.1938 bylo velitelství Bojového střediska pozorovatelů demobilizováno.


6.2.1939 se při pojíždění srazili pplk. let. Jaroslav Topič na letounu Bš.122.28 od Cvičné letky leteckého pluku 3 s letounem Š.328.304 učitele létání čat. Viliama Grúna se žákem kurzu létání bez vidu des. Oldřichem Hlobilem.

9.2.1939 v 14.47 hod. nehoda letounu Ba.122.34 od Cvičné letky leteckého pluku 3 pilota des. Antonína Pilného od Letky 39. Po vzletu v 30 m vysazení motoru. Tvrdý dopad.

14.3.1939 se Cvičná letka leteckého pluku 3 v Piešťanech stala součástí slovenského letectva jako Cvičná letka leteckého pluku 3.