Autor: Jakub Fojtík

 

Činnost Letecké Služby Policie ČR v Integrovaném záchranném systému

 

Letecká služba Policie ČR nezajišťuje pouze podporu jednotek Policie ČR, ale slouží v rámci Integrovaného záchranného systému ČR (IZS) i pro jiné nepolicejní jednotky.

LS PČR tedy slouží pro [1]

 

1) Zásahové týmy Policie ČR

2) Zdravotnické týmy Letecké záchranné služby ČR

3) Leteckou pátrací a záchrannou službu (SAR)

4) Lety ve prospěch transplantačního programu

5) Zásahová družstva HZS ČR a Báňskou záchrannou službu

6) Záchranáře Horské služby ČR

7) Složky IZS ČR v případech vyhlášení mimořádného stavu

 

 

1.1. Činnost pro zásahové týmy Policie ČR

Jde o zásahové a výcvikové lety ve prospěch zvláštních jednotek, kdy je nutné velmi rychle přepravit větší počet speciálně vycvičených policistů. Tuto službu využívají hlavně jednotky Útvaru rychlého nasazení (URNA). Činnost je zajišťována stroji Bö-105SBC4 a Bell 412HP/EP.

Dnes stroje pro tyto úkoly operují jen ze základen v Praze a Brně. Doletové časy do vzdálenějších míst ČR se tedy pohybují až kolem hodiny. Proto je vypracován plán nového rozmístění strojů LS PČR v nových místech zajišťující snížení doletových časů. Tato reorganizace souvisí s nákupem nových strojů EC-135T2.  

 

1.2. Činnost ve prospěch LZS ČR

V současné době LS PČR provozuje nepřetržitě pouze LZS
na  dvou stanovištích – v Praze a Hradci Králové. Tuto činnost zajišťují stroje Bell 412HP (Praha) a nově i EC-123T2 (Hradec Králové). Stroje EC135T2 by od roku 2005 měly zajišťovat obě stanoviště LZS. Belly budou uvolněny ve prospěch jiných úkolů. 

Mapa stanovišť LZS je uvedena v příloze.

 

Každé stanoviště LZS má akční rádius (oblast, která je letecky pokrytá daným stanovištěm) 70km. To však představuje dobu 28 minut od obdržení výzvy k letu po dolétnutí
do nejvzdálenějšího místa spádového území a poskytnutí lékařské péče. K efektivnímu nasazení by byla ideální doba maximálně 15 minut a proto jsou spádová území plánovaná jako kruhy s poloměrem 50km. Zbylých 20km je oblast, ve které
se spádová území jednotlivých stanovišť LZS překrývají. To zajišťuje dosažení nejvzdálenějšího místa spádového území
do 15-18 minut.

 

1.3. Činnost ve prospěch služby SAR

Služba SAR (Seach And Rescue - Najdi a zachraň) je používána při pátrání po pohřešovaných letadlech v terénu. Je prováděna stroji Bell-412HP/EP a Bö-105CBS4. Při pátrání se využívá termovize a mapových indikátorů. Služba SAR je i přes svou finanční náročnost a kritiku médií velmi efektivní.

„Například podle zahraničních zdrojů je prokázáno,
že plochu kterou propátrají pozemní síly o počtů 450 policistů za jednu hodinu je vrtulník schopen propátrat za 12 minut. Včasné vyžádání vrtulníku na pátrací akci přináší řadu výhod, minimalizuje riziko z prodlení a prostor pátrání.“[2]

 

1.4. Lety ve prospěch transplantačního programu

Tyto lety jsou zajišťovány hlavně pro Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) a některé velké nemocnice provádějící transplantace (FN Motol). K nasazení policejních vrtulníků dochází jen pokud není možno z důvodu časové tísně dopravit transplantáty, či lékařský tým po zemi. Využívány jsou hlavně stroje Bö-105CBS4.

 

1.5. Lety ve prospěch zásahových družstev HZS ČR a BZS

Lety pro Hasičský záchranný sbor ČR se řídí Dohodou
o spolupráci při zajišťování letecké hasičské služby uzavřené mezi Ministerstvem vnitra a Ministerstvem zemědělství. Můžeme je rozdělit na přepravu družstev HZS, na vlastní hašení vrtulníkem a preventivní hlídkovou činnost. Přeprava hasičů je nutná, pokud by se hasiči k požáru nemohli dostat po zemi
či pokud hrozí velká škoda z prodlení. K přepravě hasičů se používají Belly 412HP/EP.

Hašení vrtulníkem se provádí jen v obtížně přístupných oblastech (hory). K hašení jsou stroje Bell-412HP/EP vybaveny  „Bambi vaky“, které se zavěšují pod stroj. Načerpání vody probíhá nad vodními plochami. Stroj zavisí2 nad vodou a vak potopí. Při vzletu jej pak zvedne i s vodou. Vypouštění vody obstarává dálkově operátor v kabině stroje. V minulosti se k hašení používaly i stroje Mil Mi-8.

Lety pro Báňskou záchrannou službu se provádějí, když je potřeba rychle přepravit báňské specialisty. Pro tyto úkoly je možné použít všechny vrtulníky LS PČR.

  

1.6. Lety pro záchranáře Horské služby ČR

Přeprava záchranářů Horské služby se používá při pátrání po osobách v horách. Stroj vysazuje záchranáře v obtížně přístupných místech. Posádka případně při plánování letové trasy využívá místních znalostí člena HS.

 

1.7. Složky IZS ČR v případech vyhlášení mimořádného stavu

Stroje LS PČR mohou být v případě vyhlášení mimořádných stavů nasazeny podle rozhodnutí Policejního prezidia operativně na neobvyklé úkoly.

 [1] Usnesení vlády ČR č.672/1999

[2] Citováno z :Činnost Letecké služby Policie ČR v roce 1999, dostupné z: http://www.mvcr.cz/policie/letec_99.html