Údržba vrtulníků policie

26.10.2010

Hangár D na letišti Stará Ruzyně. Údržba Mi-1, SM-2, Mi-2, Kania, Mi-4, Mi-8, BO 105CBS4, Bell 412.

40. léta Údržba VR-1

60. léta Údržba Mi-1, SM-2, Mi-4.

70. léta Údržba Mi-2, Mi-4, Mi-8.helo1441.JPG (290046 bytes).

80. léta Údržba Mi-2, Mi-8. helo920.JPG (91025 bytes).

Na jaře 1987 technici upravili interiér vrtulníku Mi-2 B-2401 pro LZS.

90. léta Údržba Mi-2, Kania, Mi-8, BO 105CBS-4, Bell 412HP.

Koncem roku 1991 byl natřen novým tmavomodrým nátěrem vrtulník Mi-2 B-2530.

V roce 1995 přeprava několika vrtulníků Mi-2 do muzeí.

Po roce 1998 se vrtulníky Mi-8 B-8733 a B-8938 přestavěly na paraverzi s 28 místy.

1999 Zakoupen Bell 412EP.helo801.JPG (59907 bytes), helo1400.jpg (62090 bytes), helo1401.jpg (50861 bytes).

Činnost technického úseku LS byla v roce 2000 i nadále zaměřena na prosazování požadavků předpisů civilního letectví, zejména JAR 145 a OPS 3. Veškerá specifikace nových zařízení, všechny nově vydávané předpisy a přílohy k technickým rozkazům již splňují požadavky těchto předpisů. V souladu s těmito předpisy je neustále rozpracováván systém kontroly jakosti technické údržby.

V roce 2001 byly ukončeny náročné technické inspekce vrtulníku Bell 412 po nalétaných 2 500 hodinách a revize po 3 000 hodinách vrtulníku Bo-105, byly provedeny instalace a provozní zkoušky zástavby frekvenčních filtrů VOR, digitálních hodinek a dalšího doplňkového vybavení.

V lednu 2001 technický úsek letecké služby úspěšně absolvoval audit Amerického leteckého úřadu (dále jen FAA) a firmy Bell Helicopter Textron (dále jen BHT). Dle písemné zprávy auditorů odpovídá technický provoz letecké služby a zástavby provedené technickým úsekem požadavkům FAA a nic nebrání certifikaci vrtulníků v ČR. Technický úsek dále získal od firmy BHT certifikaci nezávislého střediska pro údržbu a generální opravy vrtulníků Bell 412 HP a Bell 412 EP.

Duben 2001 helo1831.jpg (417572 bytes), helo1832.jpg (432001 bytes), helo1833.jpg (421149 bytes).

Údržbu provádí asi 40 občanských pracovníků. Šéftechnik je pan Sládeček. Zástupce oddělení oprav je Jirman Tomáš.

V roce 2003 pronajmutí poloviny hangáru pro údržbu vrtulníků kanadské armády. Podrobnosti.

helo2517.jpg (120516 bytes), helo2518.jpg (113373 bytes) "Záchrankový" Bell 412 PČR OK-BYO (ex. B-4363) během velké revize v květnu 2005. Foto MUDr. Ondřej Franěk.

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) zjistil pochybení při nakládání s majetkem a penězi určenými na policejní leteckou techniku. Závěr, který se týká let 2003 až 2004, zveřejnil NKÚ na svých internetových stránkách. Zpráva také upozorňuje na velmi špatný stav hangáru v Praze -Ruzyni, který může způsobit nejen škodu na uskladněné technice, ale ohrožuje i lidské životy. Kontrolorům se také nelíbil způsob zadání tří veřejných zakázek na opravu vrtulníků v souhrnné ceně 81,5 milionu korun. Uskutečnilo se totiž pouze formou výzvy jednomu zájemci.

Výdaje na opravy a údržbu byly 63 686 261,- (37 422 297,-) korun. Nejvíce bylo za dané období zainvestováno do Bellu 412 reg. B-4369 - 31,9 mil. korun, nejméně spolykal BO 105CBS4 B-5265 - 1,03 mil. korun.

V říjnu 2010 byly oba vrtulníky BO 105CBS4 i s náhradními díly odprodány za Kč 12 000 000,-.