Z POLICIE ČR (L+K 14/96)

Vrtulník Mi-2 je na území České republiky provozován od roku 1972, kdy jej zařadilo Ministerstvo vnitra do svého letadlového parku. V té době byl díky pohonu turbohřídelovými motory poměrně moderním typem univerzálního vrtulníku lehké kategorie, který převzal policejní úkoly po dříve provozovaných Mi-1, Mi-4 a SM-2 s pístovými motory. První let Mi-2 v policejní službě se v Československu uskutečnil 6. září 1972, k poslednímu letu došlo 27. května 1996.

Za téměř čtvrtstoletí se vystřídalo při plnění policejních úkolů přes třicet "Mi dvojek". Ministerstvu vnitra byly přidělovány na základě tehdejších mezivládních dohod o výměně zboží s Polskem v množství, mnohdy přesahujícím jeho potřeby. Proto byla řada vrtulníků, obvykle po generální opravě, předávána k využití v kurýrní službě armády nebo k zemědělským pracím.

Posádka posledního letu: Vladimír Panenka a Jiří Kiliánek.

V policejní službě létal Mi-2 v několika drobných obměnách výstroje. Podle charakteru letu byly stroje opatřeny přídavnými nádržemi, jeřábem, podvěsem či létaly jako desantní, fotoverze, později i se speciální zdravotnickou zástavbou. Se zvyšující se hustotou leteckého provozu a nároky na přesnost plnění úkolů přestalo vyhovovat požadavkům zejména skromné navigační vybavení. Dílčí modernizaci se podařilo realizovat až počátkem devadesátých let. Rozvoj dálniční sítě a rychlejší automobily prakticky vyřadily Mi-2 z boje proti kriminalitě, neboť pro poměrně malou rychlost mnohdy nestačily sledovat objekt zájmu policistů. Úroveň bezpečnosti provozu typu s rostoucími nároky přestala dostačovat obecným požadavkům. Výkyvy v kvalitě dodávaných motorů zavinily řadu nebezpečných letových situací, které se podařilo osádkám zvládat s velkým vypětím sil, ba i se štěstím. Výrazný byl pokles výkonů při vysokých teplotách vzduchu, nedalo se s potřebnou bezpečností létat s nákladem v horském prostředí. Vrtulník zastaral natolik, že jeho další provoz u policie nebyl možný.

Za 24 let však Mi-2 vykonaly mnoho záslužné práce a nalétaly téměř 37 000 hodin při zadržování pachatelů trestné činnosti či pátrání po pohřešovaných osobách včetně dětí. Informace o dopravě, požárech, nebo stavu životního prostředí získané z vrtulníku, posloužily ke kvalifikovaným rozhodnutím a usnadnily práci mnoha pozemním složkám.

Zvláštní kapitolou je nasazení Mi-2 v letecké záchranné službě. V roce 1987 se podařilo ve spolupráci s pražskou záchrannou službou nastartovat proces zavádění této vysoce humánní činnosti do systému neodkladné zdravotní péče. Právě policejní vrtulník Mi-2, v krátké době speciálně upravený pro tyto účely v policejních dílnách v Praze, zahájil 1. dubna 1987 zkušební provoz letecké záchranné služby. Její další rozvoj byl, i díky dalším provozovatelům vrtulníků Mi-2, dotažen do dnešní podoby moderního systému, kterým se může pochlubit jen nemnoho vyspělých zemí. Ovšem i zde jsou Mi-2 postupně nahrazovány novějšími stroji.