Knitl, Černosta a ? u Mi-8 B-8829. (Uveřejněno díky laskavosti p. Černosty.)