Dole Bačák, ? , Černosta. Nahoře ?. (Uveřejněno díky laskavosti p. Černosty.)