Jednoroční pilotní kurzy

14.05.2009

Mezi prvními absolventy JPK byl kbelský technik Karel Sluka. Po výcviku v Piešťanech byla snaha využít skupinu jako instruktory pro absolventy VVLŠ SNP. Jemu se ale podařilo vrátit k 3. dlp Kbely.

 

 

Standa Kutheil k JPK 1984/1985. Kurz byl zahájen výběrem uchazečů v počátku roku 1984. Výběr probíhal na VVLŠ SNP v Košicích a u bojových útvarů na letištích. Záměr byl vytvořit z posluchačů, kteří prospěchově nezvládali studium ( hlavně matiku u RNDr. Sedlákové), ale měli dobré předpoklady k létání ročník pilotů pro podzvuk, hlavně ale vrtulníkáře. Zbytek se měl doplnit zájemci o létání z řad příslušníků ILS leteckých útvarů. Na konec to dopadlo přesně opačně, protože z Košic se do JPK dostali jen dva bývalí posluchači: Hamřík a Kutheil, zbytek zájemců napochodoval do kurzů výkonných praporčíků. Od útvarů přišli: Josef Šuta, Roman Slezák, Peter Smik, Vladimír Turičík, Libor Girgle, Jaroslav Hejda, Marian Kuklica.

V březnu 1984 jsme nastoupili k intenzivnímu teoretickému studiu do Košic .V květnu proběhly cvičné seskoky padákem a my se přestěhovali do Prešova, kde byla zahájena výuka materiální části Mi-2. V červenci po přezkoušení, jsme byli odveleni k domovským útvarům a po měsíci jsme nastoupili do Piešťan k praktickému leteckému výcviku. V průběhu měsíce září jsme měli pozemní přípravy se závěrečným přezkoušením, od října začal letecký výcvik. Na první seznamovací let s prostorem šel Vlado Turičík (Turkey,byl největší šprt a při přezkoušení měl nejlepší výsledky). Naši učitelé létání byli: mjr. Korenačka, mjr. Smetana, npor. Dobrota, por. Rubint. Cvičili jsme střídavě s posluchači čtvrtého ročníku VVLŠ, kteří létali na dvojkách a s námi byli ještě vybraní žáci z DDŠ, kteří buď pro svůj dobrý prospěch, či měli něco nalétáno v aeroklubech se rovněž dostali na Mi-2. Jinak DDŠ létala na Mi-4. Z celého ročníku však měl praxi z aeroklubu jen Turkey s Hamříkem, kteří něco odlétali na Blaníku, ale neměli průkazy a já, který vedle plachtařiny létal i Z-126 jako branec.

Závěr kurzu byl v dubnu 1985 a od května jsme byli ustanoveni do funkcí k útvarům. Bylo to trochu zábavné, protože jsme obsazovali prázdná tabulková místa a tak třeba já byl na funkci letovoda letky v Havlíčkově Brodě, ale létal jsem v Plzni na Borech, ovšem v hodnosti nadrotmistra. Zdeněk Motyčka byl velitelem roje Mi-1 v Bechyni, ale sloužil na Mi-24 jako operátor, v hodnosti rotmistra. DDŠ skládala důstojnické zkoušky v květnu v Přerově a my s nimi, do důstojnických hodností jsme však byli povyšováni v říjnu.