KONEC JEDNÉ ÉRY

Ing. Jaroslav Špaček L+K 3/97

Čtyřletá činnost (1993-96) předváděcí jednotky letectva AČR Display Teamu - skončila 29.11.1996, dnem, kdy příslušníci této speciální jednotky hodnotili v Jeseníku sezonu 1996.

Display Team českého vojenského letectva byl založen počátkem roku 1993, krátce po vzniku samostatného českého státu. Důvodem vzniku nebyla pouze legislativa, ale také snaha o co nejkvalitnější výcvik pilotů na jednotlivých typech letadel a vrtulníků. Piloti se cvičili samostatně u svých útvarů, před zahájením sezony pak na některé ze základen proběhlo společné soustředění. Činnost Display Teamu měla navázat, a také navázala, na úspěšné působení československého letectva v zahraničí po roce 1990.

Působení Display Teamu zabíralo šíři téměř všech typů tehdy u nás zavedených. Postupem času byly v rámci reorganizace letectva AČR z jednotky vyřazeny typy L-410 a MiG-29, dvojice vrtulníků Mi-24 a box byly sloučeny do jednoho týmu a omezeno bylo i působení MiGů 23.

V roce 1996 byly v Display Teamu zastoupeny typy MiG-21MF, MiG-23ML, L-29, L-39(MS), Su-25K, Su-22M4 (sólově i skupina Duha), a vrtulníky Mi-24 (tým Hinds). Díky problémům se zabezpečením potřebných rezursů, byl počet jednotlivých vystoupení výrazně omezen. Přesto jednotka uskutečnila celkem 32 vystoupení, z toho 24 pro veřejnost u nás a 12 v zahraničí. V rámci těchto akcí nalétali všechny typy i s přelety celkem 370 hodin.

Na přímém zabezpečení akcí se podílelo téměř 170 příslušníků letectva. Statisticky je možné říci, že jednotlivé typy byly na veřejnosti celkem (v zahraničí předvedeny následovně: MiG-21 5x (2x), MiG-23 2x, L-29 4x, L-39(MS) 8x (4x), Su-25 7x (2x), Su-22 6x (2x), a Mi-24 12x (5x). Diváci mohli spatřit stroje s českými výsostnými znaky na celkem 11 leteckých dnech ve Francii, Holandsku, Itálii, Rakousku, Slovinsku, Švýcarsku, Velké Británii, Německu a na devíti v České republice

V dnešní době, kdy chce Česká republika vstoupit do NATO, je činnost Display Teamu jedním z mála způsobů propagace české armády v zahraničí. Je samozřejmé, že to, co piloti týmu v zahraničí předvádějí, neodráží skutečný stav letectva ve vycvičenosti pilotů. Ovšem v žádném letectvu není obvyklé, aby ukázky na veřejnosti předváděli řadoví piloti. Vždy jsou k těmto úkolům vybíráni a cvičeni ti nejzkušenější. Při počtu 50 letových hodin na rok se těžko cvičí noví piloti pro veřejné ukázky. Je ale také pravdou, že piloti Display Teamu patří mezi ty nejlepší a nejzkušenější, které dnes letectvo AČR má. Objevil se sice názor, že tito piloti odčerpávají letové hodiny ostatním pilotům. Ani to není tak přesné. Nejmarkantnější situace je právě u "čtyřiadvacítek", protože díky malé přeletové rychlosti letci tráví výrazně více hodin při přeletech na místa konání akcí. Piloti skupiny Hinds však letos překročili svůj plánovaný nálet o nějakých 10 nebo 15 hodin, což není mnoho, vezmeme-li v úvahu kus práce, který odvedli. Větším problémem je to, že v případě odletu skupiny byl odčerpán velký díl letuschopných vrtulníků, čímž byl omezen výcvik u letky. Dodejme však, že se většinou jednalo o pátky až pondělky, tedy dny, kdy se na základně stejně téměř nelétá. Navíc zkušenosti, které při svých zahraničních cestách pilot Display Teamu sbírají, jsou neocenitelné. Častokrát jsou cesta na místo vystoupení a návrat podstatně složitější než samotná ukázka. Příprava k letům nad absolutně neznámým územím, korespondence v anglickém jazyce (kdo z vojáků tento jazyk ještě před nedávnem znal(?), přelety za nepříznivých povětrnostních podmínek ve skupinách, to všechno jsou prvky, které se podařilo zvládnout. Kdo ví, jaká byla situace před rokem 1989, kdy naši piloti téměř nebyli schopni samostatné činnosti (protože k ní nebyli cvičeni), dokáže pochopit, jal velkého pokroku bylo v posledních létech dosaženo. V současnosti již letci nemají vytýčený koridor bez provozu a své orgány řízení po celé trase letu, jak tomu bývalo v dobách reálného socialismu například při letech na střelby nad Balt. Piloti týmu dnes musí být sami schopni s respektováním všech omezených prostorů vymyslet a naplánovat trať letu do všech evropských států a za letu samostatně řešit všechny případně vzniklé problémy. Tyto zkušenosti už tedy někteří piloti mají, jde jen o to, předávat je postupně i mladším v běžném provozu u nás.

Velkého ocenění, zejména v zahraničí, se dostávalo oběma skupinám Teamu. Jak Hinds, tak Duha, patřily tomu nejlepšímu co bylo možné na evropském nebi spatřit. Všechny evropské skupiny používají pro svá vystoupení lehkých cvičných nebo bojových strojů, mohutná technika typu Mi-24 a Su-22 je svým způsobem výjimkou. V souladu se snižováním a přehodnocováním výdajů v armádě, bylo rozhodnuto činnost Display Teamu s koncem roku 1996 zrušit.

Pro rok 1997 se počítá s omezeným počtem vystoupení jak u nás, tak v zahraničí. Ukázkový tým bude spadat pod Letecký zkušební odbor. Jeho piloti budou létat s letouny L-29, L-59 a MiG-21MF. Zároveň by měly, v omezené míře, v závislosti na schopnosti letecké techniky, působit letouny Su-25K z 32. základny taktického letectva, vrtulníky W-3A Sokol z 6. základny dopravního letectva a tým Hinds z 33. základny vrtulníkového letectva, se svými vrtulníky Mi-24. Ostatní letecká technika bude v zahraničí v případě zájmu představována pouze na statických expozicích, což ostatně dělají i Američané a Britové.

Doufejme, že jednou se i letectvo AČR dočká plně profesionální předváděcí skupiny, vybavené třeba letouny z Aera Vodochody, se vším všudy, co k této činnosti patří. Nyní nezbývá, než všem těm, kteří se zasloužili o propagaci naší armády doma i v zahraničí, alespoň poděkovat. Odvedli obrovský kus práce.

Display Team 1993-1996

Velitelé

1993 plk. ing. Václav Vašek, 1994-1996 plk. gšt. Ing. Vladimír Griga

Piloti

plk. František Císař, plk. Vladimír Griga, plk. František Hlavnička, plk. Oldřich Pelčák, plk. Václav Vašek, pplk. František Bittner, pplk. František Dvořák, pplk. Julius Gábel, pplk. Štefan Jaššo, pplk. Jaroslav Kankia, pplk. Miroslav Kovář, pplk. Josef Miller, pplk. Jozef Mocsi, pplk. Vítězslav Nohel, pplk. Ján Rehák, pplk. Jiří Roháček, pplk. Jan Špaček, pplk. František Tabačko, pplk. Bohumil Trojan, pplk. Petr Týc, mjr. Bohuslav Dvořák, mjr. Pavel Ferko, mjr. Dušan Fryčka, mjr. Josef Havlík, mjr. Marián Hetnerovič, mjr. Josef Hlava, mjr. Miroslav Holak, mjr. Dušan Horák, mjr. Rudolf Klíma, mjr. Libor Kubina, mjr. Leoš Liška, mjr. František Mirohna, mjr. Zdeněk Ouda, mjr. Jiří Papp, mjr. Vladimír Řanda, mjr. Josef Seidl, mjr. Jan Schejbal, mjr. Jaromír Šebesta, mjr. Jaroslav Špaček, mjr. Petr Tichý, mjr. Jiří Valach, mjr. Karel Válek, mjr. Miroslav Vévoda, mjr. Pavel Zach, mjr. Zdeněk Zeithamel, kpt. Martin Jarolímek, kpt. Ladislav Oslanský, kpt. Richard Plos, npor. Michal Berčík, npor. Martin Hejra, npor. Jiří Chrobák, npor. Marek Jozsa, npor. Michal Kniš, npor. Karel Martínek, npor. Milan Masařík, npor. Pavel Nezdoba, npor. Miloš Pecha, npor. Oldřich Pelčák, npor. Rudolf Straka, npor. Karel Valvoda, npor. Tomáš Vlach.

Navigátoři při letech do zahraničí

pplk. Král, mjr. Podivínský, mjr. Šárog, kpt. Donth