HINDS Czech Air Force Display Team

Jaroslav Špaček L+K 8/96

Za počátky veřejného předvádění bitevních vrtulníků Mil Mi-24 tehdy ještě československé armády lze považovat rok 1981, kdy na leteckém dnu s Květy v Kunovicích byl 6.9. poprvé veřejnosti představen vrtulník Mi-24D. Jeho osádkou byli mjr. Jiří Macura, npor. František Mirohna a por. Ondrej Babinec. Dalším mezníkem se stalo první vystoupení dvojice Mi-24D 51. vrtulníkového pluku na leteckém dnu s Květy v Praze-Kbelích, které se uskutečnilo 10.5.1988. V té době ještě nebylo na létání vyšší techniky pilotáže ve dvojici pamatováno ani ve Směrnicích pro techniku pilotáže. Po teoretické přípravě a několika nácvicích se ukázka zdařila k plné spokojenosti účastníků i diváků, kteří ji vzápětí překřtili na "balet vrtulníků". Osádky Mi-24 tehdy tvořili pplk. Jiří Macura, por. Jaroslav Špaček, pprap. Peter Krajňák a pplk. Jiří Roháček, por. Ján Ferkanin a por. Peter Domanič. Od tohoto roku byla dvojice "čtyřiadvacítek" z Prostějova předváděna na veřejnosti každoročně. Následovaly letecké dny s Květy v Mošnově (1989) a o rok později v Prostějově. Na domovské základně byly ke zvýraznění obratů vrtulníků poprvé použity barevné dýmové efekty.

V zahraniční byla dvojice postupně předvedena ve Švýcarsku (1991 ), Maďarsku (1992), Nizozemí, Belgii a Slovensku (1993), Německu, Velké Británii a Rakousku (1994). Zajímavými prvky předvádění se staly skupinový vzlet a zahajovací průlet s letounem L-29 Delfín na leteckém dnu v Piešťanech 29. května 1992 a otevření vojenské části přehlídky na CIAF 93 v Hradci Králové, při níž MiG-29 provázely na "číslech" dva Mi-24D.

V roce 1992 byla zahájena série veřejného předvádění modernější verze Mi-24V, která byla zavedena ve výzbroji "konkurenčního" 11. vrtulníkového pluku v Plzni-Líních. Čtveřice (box) "véček" se poprvé veřejně představila na 1. Moravskoslezské Air Show v Přerově 22. května 1992. Veliteli osádek vrtulníků byli pplk. František Dvořák, pplk. Dušan Fryčka, mjr. Jan Schejbal a mjr. Pavel Zach. Dalším v pořadí a významnějším vystoupením byla účast na CSIAF 92 v Bratislavě.

V roce 1993 sestavu boxu doplnil pátý vrtulník, pilotovaný mjr. Bohuslavem Dvořákem; který sólovou ukázkou doplňoval "hluchá" místa přeskupování základní čtveřice. V zahraničí se modernější Mi-24V poprvé sólově předvedl ve Francii v roce 1992. Celá sestava "boxu" v zahraniční vystoupila v Rakousku (1993), Slovinsku, Lucembursku, Slovensku a Belgii (1994).

Rok 1995 znamenal novou kapitolu v historii "akrobatického létání" vrtulníků Mi-24. Oba vrtulníkové pluky byly k 31.12.1994 zrušeny a všechny stroje převedeny k 331. letce bitevních vrtulníků na nově ustavené 33. základně vrtulníkového letectva v Přerově. Sezóna 1995 byla nejúspěšnější v dosavadní historii týmu a dosažené úspěchy asi již nikdy nebudou překonány. "Hinds" se v ní s novou sestavou, tvořenou třemi vrtulníky, představili v Roudnici nad Labem, Pardubicích, Dobřanech, Hradci Králové, na Slovensku, ve Francii, Nizozemí, Rakousku, Belgii, Itálii a dvakrát ve Velké Británii. V britském Fairfordu členové skupiny získali prestižní cenu The Sir Douglas Bader Trophy za absolutně nejlepší letovou ukázku. Choreografie vystoupení byla při posledních třech vystoupeních vylepšena hudebním doprovodem. Tým na jeho úspěšné cestě v roce 1995 vedl pplk. Stefan Jaššo, který v letošním roce odchází na zasloužený odpočinek.

Rok 1996 je pro Hinds v důsledku nižších resurzů letových hodin poznamenán snížením počtu vystoupení. Novým vedoucím týmu je mjr. Jaromír Šebesta, který bude vodit dvojici. Na čísle mu bude sekundovat mjr. František Mirohna, sólovou ukázkou trojici doplní mjr. Jiří Valach. Pro létání veřejných ukázek zahájí v roce 1996 výcvik mjr. Jaroslav Špaček, který je zároveň manažerem týmu a mjr. Josef Jindrák. Do předních kabin budou usedat piloti-operátoři npor. Miloš Pecha, npor. Michal Berčík, npor. Karel Valvoda, npor. Marek Jozsa a npor. Karel Martínek. Palubními techniky pro letošní rok jsou kpt. Ondrej Babinec, kpt. Miroslav Furda, por. Pavel Horák a por. Jiří Janeček.

Každému, kdo trochu rozumí létání a zná možnosti "čtyřiadvacítek", je jasné, že není možné s vrtulníkem o hmotnosti téměř 11 tun vymýšlet krkolomné letové obraty. Pro předvádění lze těžit pouze z průletů na rychlostech blízkých maximální, souvratů ve dvojici, při kterých je možné provést změnu vedoucího, a z manévrů na malé výšce ve visení. Dosahované náklony při vystoupení jsou omezeny hodnotou 60° a sklony 30°. Při zahajovacím průletu je dosahováno rychlosti okolo 200 km/h ve výšce 10 až 1 5 metrů nad zemí, při souvratech vrtulníky nastoupají do výšky 250 až 300 metrů. Jedinými možnými změnami sestavy je vzájemná kombinace a úpravy těchto již známých prvků. Pro zvýšení divácké přitažlivosti je v průběhu ukázky použito barevných dýmovnic a odpalování "prskavek", barevných signálních raket vystřelovaných z upravené výmetnice klamných infracílů ASO-2V. Instalace zařízení pro pyrotechnické efekty je také jedinou úpravou sériových strojů, používaných ostatními příslušníky 331. letky k běžným letům.

V průběhu března byl zahájen nácviky letošní "předváděcí" sestavy, v níž bude opět změněno pořadí prvků a zařazeny některé modifikace sestavy. Každý nácvik i vystoupení jsou průběžně nahrávány videokamerou, aby se podařilo zjistit co nejvíce chyb a nepřesností. Ty jsou potom na zemi vyhodnocovány tak, aby při minimálním počtu letových hodin, které mají piloti k dispozici, bylo možné dosáhnout zlepšení.

Na letošní rok mají Hinds naplánováno celkem osm vystoupení, z toho čtyři zahraniční. Podle předběžného plánu uvidí nejprve "čtyřiadvacítky" v květnu publikum v anglickém Mildenhallu. Červen je zcela ve znamení domácích akcí, které by měly následovat v pořadí Pardubice, Náměšť nad Oslavou a CIAF v Hradci Králové. V červenci by se Hinds měli představit v italském Avianu a již tradičně na největší evropské akci v britském Fairfordu, kde se IAI bude konat již po pětadvacáté. V srpnu navštíví dvojice Mi-24 švýcarské letiště Ticino a v září bude sezona zakončena sólovým vystoupením v Jihlavě. Doufejme, že dnes už jediný kontinentální vrtulníkový předváděcí tým se bude i v letošním roce divákům líbit.