Druhý vírník: zleva L. Dvořák, P. Polák, J. Šimek a V. Lukáš. Foto P. Dobiáš.