Svaz vírníkového létání LAA
Ing. Erich Deutsch, předseda svazu vírníků


Pilot č. 83 - 2/2000

Vážení sportovní přátelé, příznivci vírníkového létání, byl vytvořen a schválen
SVAZ VÍRNÍKOVÉHO LÉTÁNÍ LAA ČR.


Je to více jak 30 let, kdy bylo v Československu zahájeno létání na vírnících. Prakticky přes noc se vyrojila celá řada amatérských staveb vírníků, převážně bezmotorových gyrogliderů. Byly sestaveny i první verze motorizovaných vírníků gyroplánů.

V roce 1967 vznikl ROTORKLUB, kde se sešli fandové, kteří chtěli tento způsob létání legalizovat jako jednu z forem létání. Byla vyvolána celá řada jednání o možnosti začlenění ROTORKLUBU do Svazarmu. K tomuto spojení nedošlo, neboť došlo těm, kteří měli moc a především kulaté razítko, že se s vírníkem dají překonat bez větších nároků na vzletovou plochu nejen meze, ale především i státní hranice. Výmysly, že byl tento způsob létání zakázán hlavně pro jeho nebezpečnost a smrtelný úraz, nás někteří zasvěcenci krmí doposud. Kampaň mířena do řad příznivců tohoto létání byla tak důsledná, že zničení a zadupání tohoto způsobu létání do země nás vrátilo do prvobytně pospolné společnosti.

Je až neuvěřitelné, že většinou mladí o tomto způsobu létání nevědí vůbec nic a pamětníci už zapomněli, či zapomínají. Předvedení vírníku v letu se fakticky stalo pomalu a doslova exotickým zážitkem. O to je třeba více poděkovat těm dříve narozeným, kteří se hlásí se svými vědomostmi a zkušenostmi k současnosti. Především pak musím poděkovat těm, kteří měli a hlavně mají rozhodující zásluhu na tom, že jsme našli společné cítění k vírníkům, panu Rostislavu Bauerovi a Janu Velebovi a že SVAZ VÍRNÍKŮ vznikl.

Jak již bylo v Pilotu uvedeno, byla svolána Ustavující Valná hromada v souladu s Organizačním řádem Letecké amatérské asociace České republiky na 22. ledna 2000.

Na rozdíl od situace před 33 lety, kdy nedošlo k dohodě se Svazarmem o začlenění ROTORKLUBU mezi řádné letecké sporty, se podařilo, za účasti zástupců Letecké amatérské asociace ČR pánů Ing.Václava Chvály a Jaromíra Fráni, vytvořit SVAZ VÍRNÍKŮ při LAA ČR.

Valné hromady se zúčastnilo 42 řádných členů LAA ČR a asi stejný počet hostů. K tomuto počtu musíme připočíst dalších 117 členů, kteří mě oslovili telefonicky a písemně. To bohatě stačilo na to, aby byla valná hromada usnášeníschopná a tak po 33 letech vznikl SVAZ VÍRNÍKŮ a vírníkové létání se stalo rovnoprávnou součástí ostatních leteckých disciplin v rámci LAA ČR.

Program schůze byl doplněn ukázkami vírníků v letu z videokazet ukázkami akrobacie v americkém provedení, ukázky českých letu schopných vírníků a ukázkami z námi pořízeného snímku ze sletu vírníků v Itálii. V původním plánu bylo statické představení 2 vírníků bezprostředně před budovou. Počasí nám nepřálo a tak od ukázky sešlo. Protože se vyskytla celá řada zájemců o prohlídku vírníku, bylo domluveno, že i přes nepřízeň počasí bezprostředně po ukončení Valné hromady odjedeme několika auty na letiště do Milovic, kde vírníky hangárují. Po cestě nás zaskočila silná sněhová vánice a tak nás mile překvapilo, že se na letišti sešlo dobrých 40 lidí.

Tolik tedy pro Vás, kteří jste měli zájem, ale z různých příčin jste se nemohli zúčastnit. A jak dál? Máme určité představy, které se pokusíme shrnout do základních bloků, které bychom měli společně řešit až do doby, kdy by se vytvořilo široké zázemí. Znovu zdůrazňuji, že veškeré základní informace budou prováděny přes náš odborný časopis PILOT, což tak dnešním článkem činíme.

Pro základní informaci uvádíme:

V rámci odborného časopisu Pilot budeme mít prostor pro informace. Je ale také na Vás, abyste Vaše zkušenosti či znalosti sdělili ostatním. Touto cestou Vás žádáme o příspěvky do časopisu Pilot.

V současné době probíhají s ÚCL jednání o pověření LAA ČR správou a provozu vírníků. Podle informací zástupců LAA ČR je třeba doplnit již předané materiály dle pokynů ÚCL, aby vyhovovaly všeobecně platným normám. Podle rozhodnutí z Valné hromady bude se na doplnění materiálů podílet předseda Svazu.

Předběžně začínáme organizovat 2. slet vírníků na letišti v Mimoni Hradčanech. Předseda AVIATIC CLUBU p. Šafránek je opět ochoten celou akci zastřešit. S ohledem na uzavření mimoňského letiště v době 4. 4. 9. 5. 2000 bude nutno přizpůsobit i termín na 15. 16. července 2000. Máme zájem vytvořit tradici sletů vírníků, což nám předseda AVIATIC CLUBU svým přístupem garantuje.

Metodika leteckého výcviku na ultralehkých vírnících - gyroplánech je zpracována a po schválení ÚCL bude vytištěna a nabídnuta zájemcům.

Před dokončením je jednoduchá konstrukce dvousedadlového vírníku s kapotáží. Po schválení budou k dispozici v případě zájmu i stavebnice. Bude možnost zajištění výroby celého vírníku, nebo i některých komponentů. Pouze pro informaci uvádíme, že na jednosedadlové motorové vírníky je nutno použít motor s více jak 50 PS /Rotax 503/ a pro dvousedadlové motor s více jak 75 PS /Rotax 618/.

Bude proveden průzkum zájemců o výcvik, abychom včas připravili nejen stroje, ale i instruktory pro jednotlivé oblasti.

Prakticky nejdůležitějším komponentem vírníku je rotorová hlava a rotorový list. Je pochopitelné, že je možno tyto komponenty vyrábět individuelně. Podstatně náročnější pak bude jejich pevnostní přepočet a odzkoušení. Vědomi si této náročnosti připravujeme jejich sériovou výrobu. Vzhledem k náročnosti výroby se pokusíme, po upřesnění některých detailů, oslovit zájemce. Informace upřesníme okamžitě, jakmile budou známy výsledné podmínky ÚCL.

Na závěr pak děkuji Všem, kteří se nejen zúčastnili ustavující Valné hromady vírníků, ale i těm, kteří se ozvali telefonicky nebo mi poslali osobní dopisy. Věřte, že není možné na všechny dopisy reagovat, ale znovu upřesňuji, že se budeme snažit co nejvíce informací předat prostřednictvím Pilota. Musím poděkovat i těm, kteří mě zvolili do funkce Svazu a věřím, že se za velmi krátký čas ozvou další zájemci o práci ve Svazu, aby nás nejen posílili, ale i předali své poznatky.

Ing. Erich Deutsch, předseda svazu vírníků