Roklanská hájenka na Šumavě, 10. 8. 1998. Zleva Fuxa, Černý P., vazač Klepš, Slezák,

vazač Voborník a Kretik před Mi-8 OK-XYC