Mi-8 OK-FXE, 7. červen 1998, Hora Svatého Šebestiána, Čech, Kusý, Lapák, vápnění.