V rámci vývoje vrtulníku Praga E-I byla na Blaníku v tehdejší Aerovce postavena rotorová motorová věž pro zkoušky rotorů s prolínajícími se disky.