Měření výstupního diagramu antén vysílačů.

04.11.2019

V 70. letech začal toto měření provádět Ing. Šimíček s pilotem Antonínem Dytrychem. Měření se provádělo s vrtulníkem Mi-1 a SM-2 pro Výzkumný ústav spojů.

helo214.jpg (85700 bytes), helo215.jpg (77898 bytes), helo585.jpg (27579 bytes)..

Později s Mi-2 létali piloti Josef Polívka, Josef Vaněk, Otto Zemek od firmy Slov-air.

V roce 1992 létal s Mi-2 pilot Vaněk od firmy Bel-air.

V roce 1993 létal s Mi-2 pilot Vaněk od firmy Air-Transa.

V současnosti firma Helicopter, s.r.o. (Heliwork CZ) provádí měření pro České radiokomunikace, a.s.

Výstroj vrtulníků

Vysouvací anténa - pro měření vyzařovacích charakteristik vysílačů. Po vzletu se sklopí do pracovní polohy. (L+K 17/75, 25/77)