161 Tayeset "Ha'Koofroot Ha'Dromiet"  - Fighting Family Squadron, The Northern Cobra Squadron

Základna Palmahim

21.03.2015

V roce 1985 vznikla na severní straně základny Palmahim nová 161. tajeset. Do výzbroje dostala nové vrtulníky Tzefa C a D a starší vrtulníky Tzefa A a B.

Vrtulníky Tzefa byly od roku 1993 modernizovány montáží systému NTS (Night Targeting Systém).

V roce 1996 dodány dalších 14 vrtulníků Tzefa F z přebytků US Army. Nahradily staré vrtulníky Tzefa A.

Video 

161. tajeset byla v roce 2005 rozpuštěna. 

Z ní byla 29.6.2005 na základně Uvda reaktivována 115. tajeset jako jednotka agresorů. Má ve výzbroji i vrtulníky Tzefa.