Nehoda 24.9.1985

helo1351.jpg (32780 bytes), helo1352.jpg (307755 bytes), helo1353.jpg (250507 bytes), helo1354.jpg (42155 bytes).

POŠKOZENÍ Mi-8  24.9.1985  14. vrlt

Mjr. Karel Tichava, velitel roje, 1. třída - instruktor, por. Zdeněk Umlauf, kapitán vrtulníku, bez třídy, por. Pavel Mareš, palubní technik. Technik vrtulníku Mi-8 ev. č. 0610 čet. abs. Heřmánek.

Po přistání pilot zajížděl na stanoviště vrtulníku. Snížil rychlost pojíždění brzdami a podle pokynů technika začal otáčet vrtulník. Přitom pravděpodobně páku brzd hlavních kol zcela neuvolnil. Protože ve směru otáčení se terén zvedá, použil páky kolektivu. Podle výpovědí svědků otáčení probíhalo při vyšším výkonu motorů s vyššími otáčkami nosného rotoru. Příďové kolo bylo tak odlehčeno, že nepojíždělo, ale "zafixovaně" bočilo.

V průběhu otáčení dával technik vrtulníku pilotovi znamení "klesejte", na které pilot nereagoval. Instruktor viděl technikovu nespokojenost se způsobem pojíždění, ale nezasáhl. Po dotočení vrtulníku dal technik znamení "popojeď" a "vypni". Pilot ve snaze popojet nepoužil páku cyklického řízení a při už značně odlehčeném vrtulníku použil páku kolektivu. Došlo k odpoutání vrtulníku a v důsledku nízkých otáček nosného rotoru k prudkému naklonění vlevo a pádu. V této fázi jakýkoliv zásah do řízení je neúčinný.

Palubní technik utrpěl zlomeninu hrudního obratle. Instruktor nesledoval činnost pilota, neměl ruce na pákách řízení, na znamení technika nereagoval.

Bezprostřední příčina.

Odpoutání a pád vrtulníku při zajíždění na stanoviště.

Hlavní příčina.

Nedůsledná kontrola činnosti nezkušeného pilota instruktorem, který nezjistil a nereagoval na narůstající chyby pilota při otáčení a dojezdu vrtulníku.

Spolupůsobící příčina.

Chybná činnost nezkušeného pilota, který nezvládl řízení.

Nedostatky zjištěné při vyšetřování.

- ŘL nebyl plně připraven na činnost při vzniku LN.

- Magnetofonový záznam radiové a linkové korespondence byl zkreslený a znehodnocený. Aparatura P-500 nezaznamenala časové údaje.

- Po příjezdu požárního vozu z technické hotovosti se projevila nepřipravenost jeho obsluhy - nevěděli zda použít pěnu nebo vodu a jaký druh nástavce.

- Stálý ŘL předal dálnopisem OSŘL Čechy nesprávně informaci o LN, jejíž obsah vyústil v nepodložené závěry.

Viníci byli kázeňsky řešeny.