Nehoda 25.7.1977

helo266.jpg (40596 bytes), helo267.jpg (52457 bytes), helo1301.jpg (17868 bytes), helo1302.jpg (18514 bytes).

POŠKOZENÍ Mi-4,  25.7.1977, 11. vrlt

mjr. Miroslav Hromada, letovod roje, l. třída, npor. Bohuslav Šán a, pilot - letovod vrtulníku, 2. třída, ppor. Jaroslav Šerý, palubní technik, 2. třída.

Velitel osádky mjr. Hromada při manévru na přistání na letišti Blatná neodůvodněně zkrátil přiblížení k místu přistání spojením 3. a 4. zatáčky, proletěl přes antény radiovozu (jediná překážka na letišti) a naprosto nesprávně zvolil způsob přistání mimo oblast vlivu vzduchového polštáře. Dosedl 110 m za anténami radiovozu, nad kterými měl převýšení asi 40 m. Na této krátké vzdálenosti prudce odbrzdil vrtulník a navíc dorovnával směr proti větru o 80° doprava. Po prudkém odbrždění zavisel ve výšce 15-20 m, dotáčel doprava a současně začal svisle klesat. Tím přivedl vrtulník na hranici přetažení. Ve výšce 6-8 m chtěl zmírnit klesání, přitáhl kolektiv, přetáhl vrtulník a při následujícím tvrdém dosednutí se ulomilo levé kolo. Vrtulník zachytil rotorem o zem a převrátil se na bok. Osádka i cestující utrpěli drobná poranění.

Bezprostřední příčina.

Přetažení vrtulníku při svislém klesání na přistání.

Hlavní příčina.

Nesprávný způsob přistání a nezvládnutí techniky pilotáže ve fázi svislého přistání.

V průběhu vyšetřování bylo dále zjištěno, že ZV 11. vrlt překročil svou pravomoc tím, že povolil přepravu příslušníka 5. slp, aniž si vyžádal schválení nadřízeného velitelství.

Mjr. Hromada byl potrestán částečnou úhradou vzniklé škody ve výši jednoho měsíčního platu a byla mu snížena třída o jeden stupeň na dobu jednoho roku. ZV 11. vrlt byl potrestán výstrahou pro neodpovědné plnění služebních povinností.