Likvidace katastrofy Mi-8 B-8021 ve Vysokých Tatrách v roce 1979. Uprostřed generál Šádek. Ohořelé trosky jsou vpravo vzadu. (Uveřejněno díky laskavosti p. Černosty.)